Opinto-ohjaus

  • Lukiolaisten opinto-ohjaaja (myös oppivelvolliset): Anna-Mari Kiili
  • Lukiolaisten opinto-ohjaaja (ammatilliselta pohjalta opiskelevat ja yksittäisten oppiaineiden opiskelijat): Anna Hongisto
  • TUVA-koulutuksen opinto-ohjaaja: Riikkamarja Autio

Lukion opinto-ohjaus

Lukion opinto-ohjaajat ohjaavat tarvittaessa opiskelijoita opintojen suunnittelussa. Sen lisäksi opinto-ohjaajat auttavat ylioppilastutkintoon, jatko-opintoihin ja uravalintoihin liittyvissä asioissa.

Aineenopettajat ohjaavat opiskelijaa opettamansa aineen opiskelutaidoissa ja auttavat kehittämään oppimaan oppimisen taitoja.

Lukion opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaaja on tavattavissa sopimuksen mukaan.

Aika henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun varataan sähköpostin tai Wilman kautta. Ohjauskeskustelua voidaan käydä kasvokkain, puhelimitse tai videoneuvotteluna.

Lukiolaiset (myös oppivelvolliset)

Opinto-ohjaaja Anna-Mari Kiili anna-mari.kiili@edu.turku.fi

050 4323 699

Oppivelvolliset lukiolaiset laativat opintojen alussa opinto-ohjaajan kanssa lukio-opintojen etenemiseen sekä jatko-opintoihin ja työelämään siirtymisen tueksi opintojen henkilökohtaisen opintosuunnitelman HOPS. Sen toteutumista seurataan säännöllisesti ja päivitetään lukio-opintojen aikana.

Tervetuloa, kun sinulla on kysyttävää tai pohdittavaa opintoihisi liittyen!

Lukiolaiset (ammatilliselta pohjalta opiskelevat ja yksittäisten oppiaineiden opiskelijat)

Opinto-ohjaaja Anna Hongisto anna.hongisto@edu.turku.fi

050 4323 699

TUVA-koulutuksen opinto-ohjaus

TUVA-koulutuksen opinto-ohjaaja
Riikkamarja Autio
riikkamarja.autio@edu.turku.fi
040 4830 936
Vastaanotto: Ajanvaraus sopimuksen mukaan.

Asiasanat: