Opinto-ohjaus

Lukiolaisten opinto-ohjaaja (myös oppivelvolliset): Anna-Mari Kiili

Aineopiskelijoiden ja ammatilliselta pohjalta opiskelevien opinto-ohjaaja: Pekka Tolonen

Lukiostartin opinto-ohjaaja (perusopetus): Riikkamarja Autio

Lukion opinto-ohjaus

Lukion opinto-ohjaajat ohjaavat tarvittaessa opiskelijoita opintojen suunnittelussa. Sen lisäksi opinto-ohjaajat auttavat ylioppilaskirjoituksiin, jatko-opintoihin ja uravalintoihin liittyvissä asioissa.

Aineenopettajat ohjaavat opiskelijaa opettamansa aineen opiskelutaidoissa ja auttavat kehittämään oppimaan oppimisen taitoja.

Lukion opinto-ohjaajat

Opinto-ohjaajat ovat tavattavissa sopimuksen mukaan.

Aika henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun varataan sähköpostin tai Wilman kautta. Ohjauskeskustelua voidaan käydä kasvokkain, puhelimitse tai videoneuvotteluna.

Lukiolaiset (myös oppivelvolliset)

Opinto-ohjaaja Anna-Mari Kiili anna-mari.kiili@edu.turku.fi

050 4323 699

Oppivelvolliset lukiolaiset laativat opintojen alussa opinto-ohjaajan kanssa lukio-opintojen etenemiseen sekä jatko-opintoihin ja työelämään siirtymisen tueksi opintojen henkilökohtaisen opintosuunnitelman HOPS. Sen toteutumista seurataan säännöllisesti ja päivitetään lukio-opintojen aikana.

Aineopiskelijat ja ammatilliselta pohjalta lukiota suorittavat opiskelijat

Opinto-ohjaaja Pekka Tolonen pekka.tolonen@edu.turku.fi

040 6358 231

Aineopiskelijana voi opiskella haluamiaan lukion opintojaksoja opintomaksua vastaan. Turun iltalukion opiskelijana voi tällöin osallistua kyseisen aineen ylioppilaskirjoituksiin. 

Turun kaupungin päivälukioiden ja Turun ammatti-instituutin opiskelijat voivat suorittaa Turun iltalukiossa maksuttomasti tutkintoonsa kuuluvia opintojaksoja.

Ammatillisen toisen asteen tutkinnon omaavat henkilöt voivat opiskella maksuttomasti tähdäten ylioppilastutkintoon ja halutessaan koko lukion oppimäärän suorittamiseen.

Tervetuloa, kun sinulla on kysyttävää tai pohdittavaa opintoihisi liittyen!

 

Lukiostartin opinto-ohjaus

Lukiostartin (perusopetus) opinto-ohjaaja
Riikkamarja Autio
riikkamarja.autio@edu.turku.fi
040 4830 936
Vastaanotto: Ajanvaraus sopimuksen mukaan.

Asiasanat: