Opintotarjonta

Opintojaksojen aikataulut ja aikatauluissa käytetyt selitteet

Aikataulut

  • Lähiopinnot 2021-2022 (tulossa)
  • Verkko-opinnot 2021-2022 (tulossa)

Opintotarjottimen merkintöjen selityksiä

  • Opintotarjottimessa opintojaksot on esitetty moduulien numeroinnin mukaisesti (opintojakso voi koostua yhdestä tai useammasta moduulista).
  • Numeron perässä oleva merkintä I tai II tarkoittaa opintojakson osaa. Tällaista merkintää käytetään silloin, kun opintojakso jakaantuu kahden periodin ajalle. Tällöin opetusta on vain yhtenä päivänä viikossa (esim. maanantaina tai tiistaina).
  • Moduulin numeron perässä oleva merkintä 1/2 tarkoittaa, että opintojakson laajuus on vähemmän kuin kaksi opintopistettä.

Ohjeita opintotarjottimen tulkintaan

Opintotarjotin rakentuu seuraavasti:

  • Tarjotin on jaettu viiteen periodiin.
  • Vaakasuorissa riveissä vasemmalla ovat kellonajat ja ns. palkit. A-palkit opetetaan maanantaisin ja keskiviikkoisin, B-palkit tiistaisin ja torstaisin. Perjantaisin voi ollakokeita tai kokeiden palautuksia. Ruudukkojen numerot ovat moduulien numeroita. Yksi opintojakso (eli entinen kurssi) voi koostua useammasta kuin yhdestä moduulista. Rivin lopussa oikealla on palkin koepäivä ja viimeisessä sarakkeessa kokeen palautuksen kellonaika.
  • Pystysuorissa sarakkeissa ylhäällä on oppiaineen nimen lyhenne, sen alla opettajan nimikirjaimet ja luokkatilat.
  • Valitse vaakariviltä vain yksi opintojakso ettei tule päällekkäisyyksiä. Mikäli sinun on pakko valita samalta riviltä kaksi opintojaksoa, tarkista,  onko sama opintojakso tarjolla myös eri periodissa tai onko toinen niistä mahdollista suorittaa verkossa. Apua opintojen suunnitteluun saat opinto-ohjaajalta ja aineenopettajilta.

Tutustu uuden ja vanhan (ennen v. 2016) opsien eroihin

Turun iltalukio tarjoaa opintojaksoja lähi- ja verkko-opetuksessa. Tältä sivulta löydät lukion opintojen lisäksi tietoa myös kesälukiosta ja muusta opintotarjonnasta. Opintotarjottimet (aikataulut) löytyvät sivun oikeasta laidasta olevasta infolaatikosta.

Lukion opinnot

Lukuvuoden 2021-2022 lähi- ja verkko-opintojen tarjottimet (aikataulut) löytyvät tämän sivun oikeasta laidasta infolaatikosta.
Päivälukiolainen, varmista opintojen vastaavuus omasta lukiostasi! 

Aikuislukion (tuntijako pakollisten, syventävien ja vapaaehtoisten kurssien kohdalla): klikkaa tästä

Suomi

Kielet

Matematiikka

Reaaliaineet

Opinto-ohjaus

Verkko-opinnot

Turun AMK:n opiskelijat

Kesälukio

Tutustu kesälukion opintotarjontaan tästä.

Perusopetus ja lukiostartti

Perusopetuksessa ja lukiostartissa tarjolla olevat kurssit löytyvät kurssitarjottimesta sivun oikeasta laidasta infolaatikosta.

Perusopetuksen ja lukiostartin tuntijatko (kurssijako)

Muut kurssit

Asiasanat: