Opintotarjonta

Turun iltalukio tarjoaa opintojaksoja lähi- ja verkko-opetuksessa. Tältä sivulta löydät lukion opintojen lisäksi tietoa myös kesälukiosta ja muusta opintotarjonnasta.

Lähiopintojen opintotarjotin lukuvuodelle 2022-2023, 3. periodi

Lähiopintojen opintotarjotin lukuvuodelle 2022-2023, 4. periodi

Lukion opinnot

Lähiopintojen opintotarjotin lukuvuodelle 2022-2023

Verkko-opintojen opintotarjotin lukuvuodelle 2022-2023

Aikuisten lukiokoulutuksen tuntijako

Aikuisten lukiokoulutuksen pakolliset opintojaksot

Vanhojen kurssien ja uusien opintojaksojen vastaavuudet

Turun iltalukion opetussuunnitelma

Äidinkieli ja kirjallisuus

Kielet (toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet)

Matematiikka

Reaaliaineet

Opinto-ohjaus

Verkko-opinnot

Turun AMK:n opiskelijat

Kesälukio

Kesäkuussa tarjolla on runsaasti lukion pakollisia opintojaksoja ja elokuussa kertausta abeille. Kesän 2023 tarjonta julkaistaan maaliskuun puolivälissä.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA

TUVA-koulutukseen haetaan kevään yhteishaussa. Vapaita paikkoja voi tiedustella myös lukuvuoden aikana.

TUVA-koulutuksen lukujärjestys 2022-2023

 

Opintojaksojen aikataulut ja aikatauluissa käytetyt selitteet

Opintotarjonta

Opintotarjottimen merkintöjen selityksiä

  • Opintotarjottimessa opintojaksot on esitetty moduulien numeroinnin mukaisesti (opintojakso voi koostua yhdestä tai useammasta moduulista).
  • Numeron perässä oleva merkintä I tai II tarkoittaa opintojakson osaa. Tällaista merkintää käytetään silloin, kun opintojakso jakaantuu kahden periodin ajalle. Tällöin opetusta on vain yhtenä päivänä viikossa (esim. maanantaina tai tiistaina).
  • Moduulin numeron perässä oleva merkintä 1/2 tarkoittaa, että koko opintojakson laajuus on vähemmän kuin kaksi opintopistettä.

Ohjeita opintotarjottimen tulkintaan

Opintotarjotin rakentuu seuraavasti:

  • Tarjotin on jaettu viiteen periodiin.
  • Vaakasuorissa riveissä vasemmalla ovat kellonajat ja ns. palkit. A-palkit opetetaan maanantaisin ja keskiviikkoisin, B-palkit tiistaisin ja torstaisin. Perjantaisin voi olla kokeita tai kokeiden palautuksia. Ruudukkojen numerot ovat moduulien numeroita. Yksi opintojakso (eli entinen kurssi) voi koostua useammasta kuin yhdestä moduulista. Rivin lopussa oikealla on palkin koepäivä ja viimeisessä sarakkeessa kokeen palautuksen kellonaika.
  • Pystysuorissa sarakkeissa ylhäällä on oppiaineen nimen lyhenne, sen alla opettajan nimikirjaimet ja luokkatilat.
  • Valitse vaakariviltä vain yksi opintojakso, ettei tule päällekkäisyyksiä. Mikäli sinun on pakko valita samalta riviltä kaksi opintojaksoa, tarkista, onko sama opintojakso tarjolla myös eri periodissa tai onko toinen niistä mahdollista suorittaa verkossa. Apua opintojen suunnitteluun saat opinto-ohjaajalta ja aineenopettajilta.

Tutustu uuden ja vanhan (ennen v. 2021) opetussuunnitelman eroihin

Asiasanat: