Espanja (B3)

Lyhyet kielet aikuislukiossa

 • B3-oppimäärä
 • B3-oppimäärän lyhyitä kieliä ovat espanja, italia, ranska, saksa ja venäjä
 • Opintojaksoja tarjolla 6 (espanjassa 7)
 • Verkossa voi suorittaa opintojaksot 1 ja 2
 • Sopivat myös ns. valealkajille
 • Kokeisiin osallistuminen on vapaaehtoista, jos ei tarvitse opintojaksosta suoritusmerkintää
 • Erä oppikirjoja on lainattavissa maksuttomasti opintojen ajaksi

Tiedustelut aineenopettajilta

Ilmoittautuminen

 

 

 

  Espanja

  Yhden opintojakson hinta: 20 euroa

  Opettaja: Anne Soininen-Saari, anne.soininen-saari@edu.turku.fi

  Opintojaksot lähiopetuksessa:
  • 1. opintojakso keskiviikkoisin 31.8.22-1.12.22 klo 17.50-19.10
  • 2. opintojakso tiistaisin ja torstaisin 8.12.22-9.2.23 klo 17.50-19.10
  • 3. opintojakso tiistaisin ja torstaisin 14.2.23-5.4.23 klo 17.50-19.10
  • 4. opintojakso tiistaisin ja torstaisin 11.4.23-31.5.23 klo 16.15-17.35
  • 5. opintojakso tiistaisin ja torstaisin 23.8.22-6.10.22 klo 17.50-19.10
  • 6. opintojakso tiistaisin ja torstaisin 11.10.22-1.12.22 klo 17.50-19.10
  • 7. opintojakso tiistaisin ja torstaisin 8.12.22-9.2.23 klo 16.15-17.35

  Verkossa: opintojaksot 1 ja 2 periodeissa 3-5

  Oppikirjat lähiopetuksessa:

  • Opintojakso 1: Lipchis-Kokkonen-Lozano-Palmio-Savilaakso: ¡Nos vemos! Módulo 1 (Otava). Painettu tai digikirja. Uudistettu painos LOPS 2021. 
  • Opintojakso 2: Lipchis-Kokkonen-Lozano-Palmio-Savilaakso: ¡Nos vemos! Módulo 2 (Otava). Painettu tai digikirja. Uudistettu painos LOPS 2021. 
  • Opintojakso 3: Heiskanen-Kokkonen-Lozano-Lehtonen-Palmio .: ¡Nos vemos! Módulo 3 (Otava). Painettu tai digikirja. Uudistettu painos LOPS 2021. 
  • Opintojakso 4: Ahtola-Heiskanen-Kokkonen-Lozano-Lehtonen-Savilaakso.: ¡Nos vemos! Módulo 4 (Otava). Painettu tai digikirja. Uudistettu painos LOPS 2021. 
  • Opintojakso 5: Ahtola-Heiskanen-Kokkonen-Lozano-Kyyhkynen-Lehtonen: ¡Nos vemos! Curso 5 (Otava). Painettu tai digikirja. 
  • Opintojakso 6: Garrido-Heiskanen-Kokkonen-Lozano-Kyyhkynen-Savilaakso: ¡Nos vemos! Curso 6 (Otava). Painettu tai digikirja. 
  • Opintojakso 7: Kokkonen-Lozano, Lipchis, Palmio, Savilaakso: ¡Nos vemos! Curso 7 (Otava). Vain digikirja. 

  Oppikirjat verkko-opetuksessa:

  • Opintojakso 1: Lipchis-Kokkonen-Lozano-Palmio-Savilaakso: ¡Nos vemos! Módulo 1 (Otava). Painettu tai digikirja. Uudistettu painos LOPS 2021. 
  • Opintojakso 2: Lipchis-Kokkonen-Lozano-Palmio-Savilaakso: ¡Nos vemos! Módulo 2 (Otava). Painettu tai digikirja. Uudistettu painos LOPS 2021. 

   

  Opintojaksojen sisällöt

  VKB31 Hauska tutustua/Perustason alkeet 1, moduuli 1, 2 opintopistettä  

   Keskeiset sisällöt  

  • rutiininomaiset viestintätilanteet  

  • keskeisimmät viestintästrategiat  

  • tavallisimmat kohteliaisuuteen liittyvät ilmaukset  

  Arviointi: 4-10. 

     

  VKB32 Arjen kohtaamisia/Perustason alkeet 2, moduuli 2, 2 opintopistettä 

   Keskeiset sisällöt  

  • oman lähipiirin ja arjen kuvailu  

  • sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa  

  • tavanomaiset asiointitilanteet  

   Arviointi: 4-10. 

   

  VKB33 Lähiympäristö ja vapaa-aika/Perustason alkeet 3, moduuli 3, 2 opintopistettä   

   Keskeiset sisällöt  

  • sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa, tavanomaiset asiointitilanteet  

  • vapaa-ajan vietto ja harrastukset  

  • koulu  

  Arviointi: 4-10.   

   

  VKB34 Maita ja tapoja/Perustaso 1, moduuli 4, 2 opintopistettä  

   Keskeiset sisällöt  

  • kohdekielen maantieteellinen levinneisyys, variantit  

  • Suomi kohdekielellä opiskelun näkökulmasta  

  • arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailu  

  Arviointi: 4-10. 

     

  VKB35 Hyvinvointi ja elämänvaiheet/Perustaso 2, moduuli 5, 2 opintopistettä  

   Keskeiset sisällöt  

  • hyvinvointi ja terveys  

  • eri elämänvaiheet  

  Arviointi: 4-10. 

     

  VKB36 Kulttuuri, mediat ja taide/Perustaso 3, moduuli 6, 2 opintopistettä 

   Keskeiset sisällöt   

  • eri kulttuuriaiheita kieli- ja kulttuurialueelta  

  • ajankohtaiset kulttuuriaiheet  

  Arviointi: 4-10. 

   

  VKB37 Tulevaisuudensuunnitelmat/Perustaso 4, moduuli 7, 2 opintopistettä  

   Keskeiset sisällöt  

  • opiskelu koulussa sekä mahdolliset jatko-opinnot ja työelämä  

  • tulevaisuudensuunnitelmat 

  Arviointi: 4-10. 

   

  Asiasanat: