Espanjan opiskelu Turun iltalukiossa

Lyhyet kielet aikuislukiossa

 • B3-oppimäärä
 • B3-oppimäärän lyhyitä kieliä ovat espanja, italia, ranska, saksa ja venäjä
 • Opintojaksoja tarjolla 6 (espanjassa 7)
 • Verkossa voi suorittaa opintojaksot 1 ja 2
 • Sopivat myös ns. valealkajille
 • Kokeisiin osallistuminen on vapaaehtoista, jos ei tarvitse opintojaksosta suoritusmerkintää
 • Erä oppikirjoja on lainattavissa maksuttomasti opintojen ajaksi

Tiedustelut aineenopettajilta

Ilmoittautuminen

 

 

 

  Espanjan opiskelu Turun iltalukiossa

  Espanjan kielen opinnot tehokkaasti ja tavoitteellisesti Turun iltalukiossa. Opiskelun voi aloittaa kuka tahansa eikä aiempia opintoja vaadita. Alkeiskurssit voi suorittaa myös verkossa. Uusi lukuvuosi alkaa 28.8.2023.

  Yhden opintojakson hinta: 20 euroa

  Opettaja: Anne Soininen-Saari, anne.soininen-saari@edu.turku.fi

  Opintojaksot lähiopetuksessa:
  • 1. opintojakso keskiviikkoisin 30.8.23-22.11.23 klo 17.50-19.10 ja ma 27.11.23
  • 2. opintojakso tiistaisin ja torstaisin 12.12.23-1.2.24 klo 17.50-19.10
  • 3. opintojakso tiistaisin ja torstaisin 13.2.24-26.3.24 klo 17.50-19.10
  • 4. opintojakso tiistaisin ja torstaisin 9.4.24-21.5.24 klo 16.15-17.35
  • 5. opintojakso tiistaisin ja torstaisin 29.8.23-3.10.23 klo 17.50-19.10
  • 6. opintojakso tiistaisin ja torstaisin 24.10.23-28.11.23 klo 17.50-19.10
  • 7. opintojakso tiistaisin ja torstaisin 12.12.23-1.2.24 klo 16.15-17.35

  Verkossa: opintojaksot 1 ja 2 periodeissa 3-5

  Oppikirjat lähiopetuksessa:

  • Opintojakso 1: Lipchis-Kokkonen-Lozano-Palmio-Savilaakso: ¡Nos vemos! Módulo 1 (Otava). Painettu tai digikirja. Uudistettu painos LOPS 2021. 
  • Opintojakso 2: Lipchis-Kokkonen-Lozano-Palmio-Savilaakso: ¡Nos vemos! Módulo 2 (Otava). Painettu tai digikirja. Uudistettu painos LOPS 2021. 
  • Opintojakso 3: Heiskanen-Kokkonen-Lozano-Lehtonen-Palmio .: ¡Nos vemos! Módulo 3 (Otava). Painettu tai digikirja. Uudistettu painos LOPS 2021. 
  • Opintojakso 4: Ahtola-Heiskanen-Kokkonen-Lozano-Lehtonen-Savilaakso.: ¡Nos vemos! Módulo 4 (Otava). Painettu tai digikirja. Uudistettu painos LOPS 2021. 
  • Opintojakso 5: Ahtola-Heiskanen-Kokkonen-Lozano-Kyyhkynen-Lehtonen: ¡Nos vemos! Módulo 5 (Otava). Painettu tai digikirja. Uudistettu painos LOPS21.
  • Opintojakso 6: Ahtola-Garrido-Heiskanen-Kokkonen-Lozano-Kyyhkynen-Lehtonen-Palmio: ¡Nos vemos! Módulo 6 (Otava). Painettu tai digikirja. Uudistettu painos LOPS21.
  • Opintojakso 7: Kokkonen-Lozano, Lipchis, Palmio, Savilaakso: ¡Nos vemos! Módulo 7 (Otava). Vain digikirja. Uudistettu painos LOPS21.

  Oppikirjat verkko-opetuksessa:

  • Opintojakso 1: Lipchis-Kokkonen-Lozano-Palmio-Savilaakso: ¡Nos vemos! Módulo 1 (Otava). Painettu tai digikirja. Uudistettu painos LOPS 2021. 
  • Opintojakso 2: Lipchis-Kokkonen-Lozano-Palmio-Savilaakso: ¡Nos vemos! Módulo 2 (Otava). Painettu tai digikirja. Uudistettu painos LOPS 2021. 

   

  Opintojaksojen sisällöt

  VKB31 Hauska tutustua/Perustason alkeet 1, moduuli 1, 2 opintopistettä  

   Keskeiset sisällöt  

  • rutiininomaiset viestintätilanteet  

  • keskeisimmät viestintästrategiat  

  • tavallisimmat kohteliaisuuteen liittyvät ilmaukset  

  Arviointi: 4-10. 

     

  VKB32 Arjen kohtaamisia/Perustason alkeet 2, moduuli 2, 2 opintopistettä 

   Keskeiset sisällöt  

  • oman lähipiirin ja arjen kuvailu  

  • sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa  

  • tavanomaiset asiointitilanteet  

   Arviointi: 4-10. 

   

  VKB33 Lähiympäristö ja vapaa-aika/Perustason alkeet 3, moduuli 3, 2 opintopistettä   

   Keskeiset sisällöt  

  • sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa, tavanomaiset asiointitilanteet  

  • vapaa-ajan vietto ja harrastukset  

  • koulu  

  Arviointi: 4-10.   

   

  VKB34 Maita ja tapoja/Perustaso 1, moduuli 4, 2 opintopistettä  

   Keskeiset sisällöt  

  • kohdekielen maantieteellinen levinneisyys, variantit  

  • Suomi kohdekielellä opiskelun näkökulmasta  

  • arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailu  

  Arviointi: 4-10. 

     

  VKB35 Hyvinvointi ja elämänvaiheet/Perustaso 2, moduuli 5, 2 opintopistettä  

   Keskeiset sisällöt  

  • hyvinvointi ja terveys  

  • eri elämänvaiheet  

  Arviointi: 4-10. 

     

  VKB36 Kulttuuri, mediat ja taide/Perustaso 3, moduuli 6, 2 opintopistettä 

   Keskeiset sisällöt   

  • eri kulttuuriaiheita kieli- ja kulttuurialueelta  

  • ajankohtaiset kulttuuriaiheet  

  Arviointi: 4-10. 

   

  VKB37 Tulevaisuudensuunnitelmat/Perustaso 4, moduuli 7, 2 opintopistettä  

   Keskeiset sisällöt  

  • opiskelu koulussa sekä mahdolliset jatko-opinnot ja työelämä  

  • tulevaisuudensuunnitelmat 

  Arviointi: 4-10. 

   

  Asiasanat: