Kiinan kieli

Kiinan kieli aikuislukiossa

  • Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä
  • Tarjolla 2 opintojaksoa lähiopetuksena

Lisätietoa aineenopettajalta

KIB31 Perustason alkeet 1, moduuli 1, 2 opintopistettä  

 Keskeiset sisällöt  

  • rutiininomaiset viestintätilanteet 

  • keskeisimmät viestintästrategiat 

  • tavallisimmat kohteliaisuuteen liittyvät ilmaukset 

Arviointi: Suoritusmerkintä. 

 

KIB32 Perustason alkeet 2, moduuli 2, 2 opintopistettä  

 Keskeiset sisällöt  

  • oman lähipiirin ja arjen kuvailu 

  • sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa 

  • tavanomaiset asiointitilanteet 

Arviointi: Suoritusmerkintä.