Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus aikuislukiossa

 • Ei pakollisia opintojaksoja.
 • Tarjolla on kolme valinnaista opintojaksoa.
 • Lisätietoa antaa opinto-ohjaaja Anna-Mari Kiili, anna-mari.kiili@edu.turku.fi.

Minä opiskelijana OP1, 2 opintopistettä 

 • henkilökohtainen opintosuunnitelma: opiskelu-, ylioppilastutkinto- sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelma 

 • itsetuntemus ja omat vahvuudet sekä oman osaamisen monipuolinen tunnistaminen, kehittäminen ja dokumentointi 

 • toimijuus, arjen- ja elämänhallintataidot, minäpystyvyys sekä toimintakyky 

 • hyvinvointi, opiskelukyky, tasapainoinen elämä 

 • opiskelu- ja tiedonhankintataidot, oppimaan oppiminen 

 • jatko-opintoihin ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyvät tietolähteet, digitaaliset ohjauspalvelut ja hakujärjestelmät 

 • työelämään sekä toisen ja korkea-asteen koulutuspaikkoihin tutustuminen 

 • lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat 

Arviointi: Opinto-ohjauksesta ei anneta arvosanaa kuten muista oppiaineista, vaan opintojaksoista annetaan suoritusmerkinnät. Opinto-ohjauksessa arviointi perustuu opiskelijan itsearviointiin sekä vuorovaikutteiseen, ohjaavaan ja kannustavaan palautteeseen eri ohjaustoimien yhteydessä. Jokainen opiskelija asettaa itselleen omat tavoitteensa, joiden toteutumista ohjauksessa seurataan. Suoritusmerkintä. Perusteena riittävä osallistuminen opintojakson työskentelyyn ja vaadittujen tehtävien suorittaminen. 

 

Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus OP2, 2 opintopistettä 

 • henkilökohtaisen opinto-, ylioppilastutkinto- sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman päivittäminen 

 • jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelu, jatko-opintoihin hakeutuminen Suomessa ja ulkomailla 

 • työelämätietous ja -taidot, yrittäjyys muuttuvassa ja monimuotoisessa maailmassa 

 • työelämään sekä jatko-opintoihin tutustuminen ja kokemusten hankkiminen 

 • oman talouden hallinta, opintotuki ja asuminen 

 • oman hyvinvoinnin edistäminen 

 • tulevaisuuden ennakointiosaaminen sekä kyky tunnistaa oppimistarpeensa suhteessa tulevaisuuden osaamistarpeisiin 

 • lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat 

Arviointi: Opinto-ohjauksesta ei anneta arvosanaa kuten muista oppiaineista, vaan opintojaksoista annetaan suoritusmerkinnät. Opinto-ohjauksessa arviointi perustuu opiskelijan itsearviointiin sekä vuorovaikutteiseen, ohjaavaan ja kannustavaan palautteeseen eri ohjaustoimien yhteydessä. Jokainen opiskelija asettaa itselleen omat tavoitteensa, joiden toteutumista ohjauksessa seurataan. Suoritusmerkintä. Perusteena riittävä osallistuminen opintojakson työskentelyyn ja vaadittujen tehtävien suorittaminen. 

 

Työelämäopinnot OP4, 2 opintopistettä 

 • Opintojakson suoritus voi muodostua joko opiskelijan työkokemuksesta ja siihen liittyvästä raportoinnista tai vaihtoehtoisesti opintojakson voi suorittaa tekemällä opinto-ohjaajan kanssa sovitun tehtäväkokonaisuuden. 

Arviointi: Opinto-ohjauksesta ei anneta arvosanaa kuten muista oppiaineista, vaan opintojaksoista annetaan suoritusmerkinnät. Opinto-ohjauksessa arviointi perustuu opiskelijan itsearviointiin sekä vuorovaikutteiseen, ohjaavaan ja kannustavaan palautteeseen eri ohjaustoimien yhteydessä. Jokainen opiskelija asettaa itselleen omat tavoitteensa, joiden toteutumista ohjauksessa seurataan. Suoritusmerkintä.  

Opintojakso toteutetaan itsenäisesti esimerkiksi kesätyössä tai lukuvuoden aikana. 

 

 

 

 

 

Asiasanat: