Ranska (B3)

Lyhyet kielet aikuislukiossa

 • B3-oppimäärä
 • B3-oppimäärän lyhyitä kieliä ovat espanja, italia, ranska, saksa ja venäjä
 • Opintojaksoja tarjolla 6 (espanjassa 7)
 • Verkossa voi suorittaa opintojaksot 1 ja 2
 • Sopivat myös ns. valealkajille
 • Kokeisiin osallistuminen on vapaaehtoista, jos ei tarvitse opintojaksosta suoritusmerkintää
 • Erä oppikirjoja on lainattavissa maksuttomasti opintojen ajaksi

Tiedustelut aineenopettajilta

Ilmoittautuminen

 

 

 

  Ranska

  Yhden opintojakson hinta: 20 euroa

  Opettaja: Sanna Rissanen, sanna.rissanen@edu.turku.fi

  Oppikirjat lähiopetuksessa:

  • Opintojaksot 1 ja 2:  Martikainen ym.: C´est parfait! 1 (Finn Lectura).
  • Opintojakso 3: Martikainen ym.: C´est parfait! 1 (Finn Lectura) ja mahdollisesti C´est parfait! 2 (Finn Lectura).
  • Opintojakso 4: Granath ym.: Escalier 2 (Sanoma Pro).
  • Opintojaksot 5 ja 6: Granath ym.: Escalier 3 (Sanoma Pro).

  Oppikirjat verkko-opetuksessa:

  • Opintojaksot 1 ja 2:  Martikainen ym.: C´est parfait! 1 (Finn Lectura).

  Opintojaksot lähiopetuksessa:

  • 1. opintojakso tiistaisin 6.9.22-1.12.22 klo 17.50-19.10
  • 2. opintojakso tiistaisin 13.12.22-5.4.23 klo 17.50-19.10
  • 3. opintojakso tiistaisin ja torstaisin 12.4.23-31.5.23 klo 17.50-19.10
  • 4. opintojakso tiistaisin 23.8.22-1.12.22 klo 16.15-17.35
  • 5. opintojakso tiistaisin 13.12.22-5.4.23 klo 16.15-17.35
  • 6. opintojakso tiistaisin ja torstaisin 12.4.23-31.5.23 klo 16.15-17.35

  Verkossa: opintojaksot 1 ja 2 periodeissa 3-5

   

  Opintojaksojen sisällöt

  VKB31 Hauska tutustua/Perustason alkeet 1, moduuli 1, 2 opintopistettä  

   Keskeiset sisällöt  

  • rutiininomaiset viestintätilanteet  

  • keskeisimmät viestintästrategiat  

  • tavallisimmat kohteliaisuuteen liittyvät ilmaukset  

  Arviointi: 4-10. 

     

  VKB32 Arjen kohtaamisia/Perustason alkeet 2, moduuli 2, 2 opintopistettä 

   Keskeiset sisällöt  

  • oman lähipiirin ja arjen kuvailu  

  • sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa  

  • tavanomaiset asiointitilanteet  

   Arviointi: 4-10. 

   

  VKB33 Lähiympäristö ja vapaa-aika/Perustason alkeet 3, moduuli 3, 2 opintopistettä   

   Keskeiset sisällöt  

  • sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa, tavanomaiset asiointitilanteet  

  • vapaa-ajan vietto ja harrastukset  

  • koulu  

  Arviointi: 4-10.   

   

  VKB34 Maita ja tapoja/Perustaso 1, moduuli 4, 2 opintopistettä  

   Keskeiset sisällöt  

  • kohdekielen maantieteellinen levinneisyys, variantit  

  • Suomi kohdekielellä opiskelun näkökulmasta  

  • arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailu  

  Arviointi: 4-10. 

     

  VKB35 Hyvinvointi ja elämänvaiheet/Perustaso 2, moduuli 5, 2 opintopistettä  

   Keskeiset sisällöt  

  • hyvinvointi ja terveys  

  • eri elämänvaiheet  

  Arviointi: 4-10. 

     

  VKB36 Kulttuuri, mediat ja taide/Perustaso 3, moduuli 6, 2 opintopistettä 

   Keskeiset sisällöt   

  • eri kulttuuriaiheita kieli- ja kulttuurialueelta  

  • ajankohtaiset kulttuuriaiheet  

  Arviointi: 4-10. 

  Asiasanat: