Ruotsi

Ruotsin kieli aikuislukiossa

 • B1-oppimäärä
 • Pakollisia opintojaksoja 5 (moduuleja 5, opintopisteitä 10)
 • Erä oppikirjoja on lainattavissa maksuttomasti opintojen ajaksi

Tiedustelut aineenopettajilta

  Ruotsin perusrakenteiden kertaus RUB10, 2 opintopistettä 

  • Peruskoulun ruotsin keskeisen sanaston ja keskeisten rakenteiden perinpohjainen kertaaminen. 

  • Sopii mihin lukio-opintojen vaiheeseen tahansa.

  Arviointi: Suoritusmerkintä. Opintojakson arvioinnissa otetaan huomioon opintojakson alussa määritellyt arvioitavat suoritukset sekä jatkuva näyttö. Arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kehittymisen eri osa-alueet ja opintojaksossa painotetut laaja-alaiset osaamisalueet. 

   

  Opiskelutaidot ja ruotsin kieli arjessani RUB11,2, moduulit 1 ja 2, 4 opintopistettä 

  Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen 

  • Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen 

  • opiskelijan kieliprofiilin laatiminen tai täydentäminen sekä omien tavoitteiden asettaminen 

  • kielitietoisuus, monikielisyys, kielten väliset suhteet 

  • omaa oppimista edistävien työkalujen löytäminen ja hyödyntäminen 

  Ruotsin kieli arjessani 

  • ruotsin kielen käyttö opiskelijan arkipäivään liittyvissä vuorovaikutustilanteissa 

  • oma elämä, ihmissuhteet ja lähiympäristö 

  • yksilön ja yhteisön hyvinvointi 

  • ääntämisen harjaannuttaminen 

  Arviointi: 4-10. Opintojakson arvioinnissa otetaan huomioon opintojakson alussa määritellyt arvioitavat suoritukset sekä jatkuva näyttö. Arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kehittymisen eri osa-alueet ja opintojaksossa painotetut laaja-alaiset osaamisalueet. 

   

  Kulttuuri ja mediat RUB13, moduuli 3, 2 opintopistettä 

  • suomenruotsalaiset ja muut pohjoismaiset kulttuuri-ilmiöt 

  • ruotsinkieliset mediat 

  • opiskelijoita kiinnostavat ajankohtaiset aiheet ruotsiksi 

  Arviointi: 4-10. Opintojakson arvioinnissa otetaan huomioon opintojakson alussa määritellyt arvioitavat suoritukset sekä jatkuva näyttö. Arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kehittymisen eri osa-alueet ja opintojaksossa painotetut laaja-alaiset osaamisalueet. 

   

  Ympäristömme RUB14, moduuli 4, 2 opintopistettä 

  • kulttuurinen moninaisuus 

  • erilaiset elinympäristöt 

  • ajankohtaiset yhteiskunnalliset aiheet nuorten näkökulmasta 

  Arviointi: 4-10. Opintojakson arvioinnissa otetaan huomioon opintojakson alussa määritellyt arvioitavat suoritukset sekä jatkuva näyttö. Arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kehittymisen eri osa-alueet ja opintojaksossa painotetut laaja-alaiset osaamisalueet. 

   

  Opiskelu- ja työelämä RUB15, moduuli 5, 2 opintopistettä 

  • opiskelu, ammatit ja työelämä opiskelijan ja yhteiskunnan näkökulmasta 

  • tulevaisuuden suunnitelmat 

  • vuorovaikutustilanteet ja tekstit, jotka liittyvät jatko-opiskeluun ja työelämään 

  • itsenäistyvän nuoren elämänhallinta 

  • kieliprofiilin täydentäminen tulevaisuuden tarpeita varten 

  • erilaisten hakemusten laatiminen 

  Arviointi: 4-10. Opintojakson arvioinnissa otetaan huomioon opintojakson alussa määritellyt arvioitavat suoritukset sekä jatkuva näyttö. Arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kehittymisen eri osa-alueet ja opintojaksossa painotetut laaja-alaiset osaamisalueet. 

   

  Viesti ja vaikuta puhuen RUB16, moduuli 6, 2 opintopistettä 

  • Viesti ja vaikuta puhuen 

  • vuorovaikutustilanteet, dialogin rakentaminen 

  • puhumisen eri piirteet 

  • aitojen ruotsinkielisten kontaktien monipuolinen tarjoaminen opiskelijalle erilaisissa ympäristöissä 

  • kuullunymmärtämisharjoitukset 

  Arviointi perustuu tuntiaktiivisuuteen, opintojakson alussa sovittaviin tehtäviin/testeihin sekä suullisen kielitaidon kokeeseen. Arvioidaan arvosanalla 4-10. 

   

  Kestävä elämäntapa RUB17, moduuli 7, 2 opintopistettä 

  • kestävä kehitys ja elämäntapa erityisesti opiskelijan näkökulmasta 

  • eettisyys ja vastuullisuus sosiaalisen median käytössä, sananvapaus 

  Arviointi: 4-10. Opintojakson arvioinnissa otetaan huomioon opintojakson alussa määritellyt arvioitavat suoritukset sekä jatkuva näyttö. Arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kehittymisen eri osa-alueet ja opintojaksossa painotetut laaja-alaiset osaamisalueet. 

   

  Ylioppilaskokeeseen valmentautuminen RUB18, 2 opintopistettä 

  • Opintojakson aikana käydään läpi lukion keskeisin sanasto ja keskeisimmät rakenteet. Harjoitellaan mm. yo-kokeen eri tehtävätyyppejä. 

  Arviointi: suoritusmerkintä. Opintojakson arvioinnissa otetaan huomioon opintojakson alussa määritellyt arvioitavat suoritukset sekä jatkuva näyttö. Arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kehittymisen eri osa-alueet ja opintojaksossa painotetut laaja-alaiset osaamisalueet.