Saksa (B3)

Lyhyet kielet aikuislukiossa

 • B3-oppimäärä
 • B3-oppimäärän lyhyitä kieliä ovat espanja, italia, ranska, saksa ja venäjä
 • Opintojaksoja tarjolla 6 (espanjassa 7)
 • Verkossa voi suorittaa opintojaksot 1 ja 2
 • Sopivat myös ns. valealkajille
 • Kokeisiin osallistuminen on vapaaehtoista, jos ei tarvitse opintojaksosta suoritusmerkintää
 • Erä oppikirjoja on lainattavissa maksuttomasti opintojen ajaksi

Tiedustelut aineenopettajilta

Ilmoittautuminen

 

 

 

  Saksa

  Yhden opintojakson hinta: 20 euroa

  Opettaja: Merja Hiidensalo, merja.hiidensalo@edu.turku.fi

  Oppikirjat lähiopetuksessa:

  • Opintojaksot 1, 2 ja 3: Blanco & Kudel: Freut mich 1 (Finn Lectura)
  • Opintojaksot 4, 5 ja 6: Blanco & Kudel: Freut mich 2 (Finn Lectura)

  Oppikirjat verkko-opetuksessa:

  • Verkko-opintojakso 1: Bär ym.: Magazin.de 1 (Otava)
  • Verkko-opintojakso 2: Bär ym.: Magazin.de 2 (Otava) 

  Opintojaksot lähiopetuksessa:

  • 1. opintojakso maanantaisin 5.9.22-1.12.22 klo 17.50-19.10
  • 2. opintojakso maanantaisin ja keskiviikkoisin 7.12.22-9.2.23 klo 17.50-19.10
  • 3. opintojakso maanantaisin ja keskiviikkoisin 13.2.23-5.4.23 klo 17.50-19.10
  • 4. opintojakso maanantaisin ja keskiviikkoisin 11.4.23-31.5.23 klo 17.50-19.10
  • 5. opintojakso maanantaisin ja keskiviikkoisin 22.8.22-6.10.22 klo 16.15-17.35
  • 6. opintojakso maanantaisin ja keskiviikkoisin 10.10.22-1.12.22 klo 16.15-17.35

  Verkossa: opintojaksot 1 ja 2 periodeissa 3-5

   

  Opintojaksojen sisällöt

  VKB31 Hauska tutustua/Perustason alkeet 1, moduuli 1, 2 opintopistettä  

   Keskeiset sisällöt  

  • rutiininomaiset viestintätilanteet  

  • keskeisimmät viestintästrategiat  

  • tavallisimmat kohteliaisuuteen liittyvät ilmaukset  

  Arviointi: 4-10. 

     

  VKB32 Arjen kohtaamisia/Perustason alkeet 2, moduuli 2, 2 opintopistettä 

   Keskeiset sisällöt  

  • oman lähipiirin ja arjen kuvailu  

  • sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa  

  • tavanomaiset asiointitilanteet  

   Arviointi: 4-10. 

   

  VKB33 Lähiympäristö ja vapaa-aika/Perustason alkeet 3, moduuli 3, 2 opintopistettä   

   Keskeiset sisällöt  

  • sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa, tavanomaiset asiointitilanteet  

  • vapaa-ajan vietto ja harrastukset  

  • koulu  

  Arviointi: 4-10.   

   

  VKB34 Maita ja tapoja/Perustaso 1, moduuli 4, 2 opintopistettä  

   Keskeiset sisällöt  

  • kohdekielen maantieteellinen levinneisyys, variantit  

  • Suomi kohdekielellä opiskelun näkökulmasta  

  • arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailu  

  Arviointi: 4-10. 

     

  VKB35 Hyvinvointi ja elämänvaiheet/Perustaso 2, moduuli 5, 2 opintopistettä  

   Keskeiset sisällöt  

  • hyvinvointi ja terveys  

  • eri elämänvaiheet  

  Arviointi: 4-10. 

     

  VKB36 Kulttuuri, mediat ja taide/Perustaso 3, moduuli 6, 2 opintopistettä 

   Keskeiset sisällöt   

  • eri kulttuuriaiheita kieli- ja kulttuurialueelta  

  • ajankohtaiset kulttuuriaiheet  

  Arviointi: 4-10. 

   

   

   

  Asiasanat: