Venäjä (B3)

Lyhyet kielet aikuislukiossa

 • B3-oppimäärä
 • B3-oppimäärän lyhyitä kieliä ovat espanja, italia, ranska, saksa ja venäjä
 • Opintojaksoja tarjolla 6 (espanjassa 7)
 • Verkossa voi suorittaa opintojaksot 1 ja 2
 • Sopivat myös ns. valealkajille
 • Kokeisiin osallistuminen on vapaaehtoista, jos ei tarvitse opintojaksosta suoritusmerkintää
 • Erä oppikirjoja on lainattavissa maksuttomasti opintojen ajaksi

Tiedustelut aineenopettajilta

Ilmoittautuminen

 

 

 

  Venäjä

  Yhden opintojakson hinta: 20 euroa

  Opettaja: Reeta Kangas, reeta.kangas@edu.turku.fi

  Oppikirja:

  • Opintojaksot 1-4: Kirsi Allén, Tatiana Batanina, Hanna-Maaria Luoto & Liisa Partonen: Ponjatno! 1 (Finn Lectura)
  • Opintojaksot 5-6: Kirsi Allén, Tatiana Batanina, Hanna-Maaria Luoto & Liisa Partonen: Ponjatno! 2 (Finn Lectura)

  Opintojaksot lähiopetuksessa:

  • 1. opintojakso tiistaisin ja torstaisin 11.10.22-1.12.22 klo 17.50-19.10.
  • 2. opintojakso tiistaisin ja torstaisin 8.12.22-9.2.23 klo 17.50-19.10.
  • 3. opintojakso tiistaisin ja torstaisin 14.2.-5.4.23 klo 17.50-19.10.
  • 4. opintojakso tiistaisin ja torstaisin 12.4.-31.5.23 klo 17.50-19.10.
  • 5. opintojakso tiistaisin ja torstaisin 23.8.22-6.10.22 klo 19.25-20.45.
  • 6. opintojakso tiistaisin 11.10.22-9.2.23 klo 19.25-20.45.

  Verkossa: opintojaksot 1 ja 2 periodeissa 3-5.

   

  Opintojaksojen sisällöt

  VKB31 Hauska tutustua/Perustason alkeet 1, moduuli 1, 2 opintopistettä  

   Keskeiset sisällöt  

  • rutiininomaiset viestintätilanteet  

  • keskeisimmät viestintästrategiat  

  • tavallisimmat kohteliaisuuteen liittyvät ilmaukset  

  Arviointi: 4-10. 

     

  VKB32 Arjen kohtaamisia/Perustason alkeet 2, moduuli 2, 2 opintopistettä 

   Keskeiset sisällöt  

  • oman lähipiirin ja arjen kuvailu  

  • sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa  

  • tavanomaiset asiointitilanteet  

   Arviointi: 4-10. 

   

  VKB33 Lähiympäristö ja vapaa-aika/Perustason alkeet 3, moduuli 3, 2 opintopistettä   

   Keskeiset sisällöt  

  • sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa, tavanomaiset asiointitilanteet  

  • vapaa-ajan vietto ja harrastukset  

  • koulu  

  Arviointi: 4-10.   

   

  VKB34 Maita ja tapoja/Perustaso 1, moduuli 4, 2 opintopistettä  

   Keskeiset sisällöt  

  • kohdekielen maantieteellinen levinneisyys, variantit  

  • Suomi kohdekielellä opiskelun näkökulmasta  

  • arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailu  

  Arviointi: 4-10. 

     

  VKB35 Hyvinvointi ja elämänvaiheet/Perustaso 2, moduuli 5, 2 opintopistettä  

   Keskeiset sisällöt  

  • hyvinvointi ja terveys  

  • eri elämänvaiheet  

  Arviointi: 4-10. 

     

  VKB36 Kulttuuri, mediat ja taide/Perustaso 3, moduuli 6, 2 opintopistettä 

   Keskeiset sisällöt   

  • eri kulttuuriaiheita kieli- ja kulttuurialueelta  

  • ajankohtaiset kulttuuriaiheet  

  Arviointi: 4-10. 

   

   

   

  Asiasanat: