Opiskelun tuki

Erityisopetus

Erityisopetus lukiossa on erityisopettajan antamaa opetusta, joka tukee lukion aineenopetusta. Opiskelijalla on oikeus saada erityisopetusta ja muuta tukea oppimiseensa yksilöllisten tarpeidensa mukaan, jos hänellä on esimerkiksi oppimisvaikeuksien tai minkä tahansa muun syyn vuoksi vaikeuksia opinnoissaan. Oppimisen tuen ja erityisopetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa ja jatko-opintoihin siirtymisessä sekä edistää hänen hyvinvointiaan ja jaksamistaan.

Erityisopetus on opiskelijalle yksilöllisesti toteutettua opiskelutaitojen opettamista sekä opiskelijan omien vahvuuksien ja oppimisen haasteiden tunnistamista. Erityisopettaja tekee yhteistyötä muiden opettajien kanssa tukea tarvitsevan opiskelijan oppimiseen ja opetukseen liittyvissä kysymyksissä.

Jos opiskelija epäilee itsellään lukivaikeutta, hän voi osallistua lukivaikeuden mahdollisuutta kartoittavaan digilukiseulaan. Jos tämän seulatestin perusteella herää epäily lukivaikeuden mahdollisuudesta, opiskelijalla on mahdollisuus jatkaa yksilölliseen lukitestiin lukivaikeuden toteamiseksi.

Jos opiskelija tarvitsee tukitoimia ja/tai erityisjärjestelyjä lukio-opintojensa suorittamiseen oppimisvaikeuden tai jonkin muun syyn takia, ne suunnitellaan yhdessä erityisopettajan kanssa ja kirjataan opiskelijan Pedagogisen tuen suunnitelmaan. Erityisjärjestelyjä on mahdollisuus hakea myös ylioppilastutkinnon kokeisiin.  

Turun iltalukion erityisopettaja Sini Paliniin voit ottaa yhteyttä wilmassa, sähköpostitse sini.palin@edu.turku.fi tai puhelimitse 040 5701 353 missä tahansa lukio-opintojen vaiheessa.

Erityisopettajan palvelut on tarkoitettu tutkintotavoitteisille opiskelijoille.

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) erityisopettaja on Terhi Katajamäki. Hänen sähköpostinsa on terhi.katajamaki@edu.turku.fi ja puhelin 044 9075 151.

Tietoliikenne ja digitaaliset ympäristöt 

Tietokoneen käytössä opiskelijoita neuvoo informaatikko Mikko Kaarmela mikko.kaarmela@edu.turku.fi.

Maksuton langaton verkkoyhteys on koko koulutalossa. Tästä saa josta lisää tietoa saa Opetuksen verkkopalvelusta. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä informaatikko Mikko Kaarmelaan mikko.kaarmela@edu.turku.fi.

Oppimisympäristö Moodleen liittyviin kysymyksiin vastaa opettaja Tuomo Laine tuomo.laine@edu.turku.fi.

Tietokoneen käytössä ylioppilastutkinnon kokeisiin liittyen neuvovat informaatikot Mikko Kaarmela mikko.kaarmela@edu.turku.fi ja Ville Saalinki ville.saalinki@edu.turku.fi.

Apurahat ja stipendit

Turun opiskelijain tukisäätiö (TOT) myöntää apurahoja ja stipendejä. Lisätietoa antaa säätiön toimitusjohtaja Erja Vihervaara erja.vihervaara@edu.turku.fi.