Aineopiskelu

Turun kaupungin ylläpitämissä päivälukioissa opiskelevat ja Turun ammatti-instituutin nuoret tutkinto-opiskelijat voivat opiskella Turun iltalukiossa maksutta ainekursseja. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat opiskella lyhyitä kieliä maksutta.

Turun kaupungin ylläpitämiä lukioita ovat Kerttulin lukio, Luostarivuoren Lyseon lukio, Puolalanmäen lukio, Turun klassillinen lukio ja Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio sekä Katedralskolan i Åbo.

Asiasanat: