Kohti uutta kirjastoa

Upeasta Bibliothecasta tuli ajan saatossa ahdas ja epäkäytännöllinen, pääkirjastotoimintoja jouduttiin hajauttamaan viiteen eri osoitteeseen eri puolille kaupunkia. Tilaongelmaan esitettiin useita vaihtoehtoja jo 1980-luvulta lähtien. Kaupunginvaltuusto päätti lopulta vuonna 2003 pääkirjaston rakentamisesta nykyiseen kortteliin ja hyväksyi pääkirjaston uudisrakennuksen hankesuunnitelman ja kustannusarvion.

Uusi pääkirjasto muodostuu vanhasta kirjastotalosta, uudisosasta ja niiden väliin jäävästä kansliarakennuksesta, jotka muodostavat yhtenäisen kirjastotilan. Sen suunnittelevat vuonna 1998 pääkirjaston arkkitehtikilpailun voittaneen arkkitehtitoimisto JKMM:n arkkitehdit Asmo Jaaksi, Teemu Kurkela, Samuli Miettinen ja Juha Mäki-Jyllilä.

Kirjastokorttelin vanhassa Maaherran kansliassa aloitti toimintansa Café Sirius, joka on saanut nimensä korttelin nimestä.

Tavoitteena oli saada kaupunkilaisille uudenlainen kirjasto: toimiva tietokeskus ja elävä taideteos, jossa uusi ja vanha, tulevaisuus ja historia, tieto ja mielikuvitus, vilkas toiminta ja hiljentyminen kohtaavat. Tavoite toteutui jopa yli odotusten, kaupunkilaiset ovat ottaneet pääkirjaston omakseen.

Vuosien 2014-16 aikana kuudessa lähikirjastossa otettiin käyttöön omatoimiset kirjastopalvelut, jotka vilkastuttivat heti sekä kirjastokäyntejä että -lainoja.

Asiasanat: