Lehdet

Lue lehtiä

  • Lehtiluettelosta löydät kaikki Turun kaupunginkirjastoon tilatut lehdet.
  • Varastolehtiluettelosta löydät vanhemmat lehdet.
  • Lehtivarastot sijaitsevat pääkirjastossa.
  • Avovaraston lehdet ovat heti lainattavissa. Avovarasto sijaitsee tieto-osastolla, uudisosan toisessa kerroksessa.

Lehtivaraston lehtiä voit tilata kirjastojen palvelutiskeiltä. Tilatut lehdet ovat haettavissa pääkirjaston vastaanotosta tilauksen jälkeisenä arkipäivänä klo 14 lähtien.

Pääkirjaston tieto-osaston mikrofilmilaitteilla voit lukea monia vanhoja sanomalehtiä.

  • Varaa aika osoitteessa varaamo.turku.fi tai tieto-osastolta, puh. 02 2620 630
  • Mikrofilmit ovat luettavina tilauksen jälkeisenä arkipäivänä.

Kirjasto on hankkinut myös satoja sähköisessä muodossa olevia sanomalehtiä. Niistä suurinta osaa voit käyttää kotikoneella tai tabletilla. Lisätietoa e-lehdistä löydät Vaski-verkkokirjastosta.

 

Asiasanat: