Meyer Turku Oy, tutummin Turun telakka, on erittäin merkittävä paikallinen toimija Turun talousalueella ja Varsinais-Suomessa. Telakan aluetaloudelliset vaikutukset ulottuvat koko maahan, sillä peräti kolme neljäsosaa sen suorista toimittajayrityksistä on kotimaisia.

Turun telakan ja sen verkoston aluetaloudelliset vaikutukset 2019

Lataa tutkimus PDF-muodossa

Telakan ja sen suorien toimittajayritysten telakan tuotantoon liittyvä yhteenlaskettu liikevaihto on vuoden 2018 osalta noin 1,9 miljardia euroa, mikä tarkoittaa 46 prosentin kasvua vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna.

Telakalle tehtyjen toimitusten arvo on kasvanut erittäin voimakkaasti, lähes kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa (+ 84 %). Toimitusten arvo vuonna 2018 oli noin 933 miljoonaa euroa, kun vastaava luku vuonna 2016 oli noin 508 miljoonaa euroa.

Meyer Turun kotimaisten toimitusten arvo nousi tarkasteltuna ajankohtana 64 prosentilla noin 638 miljoonaan euroon. Vastaavasti ulkomaisten toimitusten arvo kasvoi 150 prosentin verran noin 295 miljoonaan euroon.

Telakan ostot lähes kaksinkertaistuivat kahdessa vuodessa.

– Tilauskirjamme ulottuu tällä hetkellä vuoteen 2025, ja luvut kuvastavat hyvin tuotantomme kasvua. Odotettavissa on, että kasvu myös jatkuu tulevina vuosina, Meyer Turun varatoimitusjohtaja Tapani Pulli toteaa.

Alihankintaverkosto kattaa 109 suomalaiskuntaa

Toimitusten arvon muutoksista huolimatta toimittajayritysten määrä on pysynyt lähes ennallaan. Telakan suoria toimittajayrityksiä oli vuonna 2018 yhteensä 1 246, joista kotimaisia oli 927 ja ulkomaisia 319.

– Suorilla toimittajilla on puolestaan omat alihankintaverkostonsa, joihin kuuluvat yritykset kattavat 109 suomalaiskuntaa eli kolmasosan kaikista kunnista. Samoin ulkomaisia alihankkijoita on ympäri maailmaa. Telakan tuotannon kasvusta on siis etua kaikenkokoisille ja eri alojen yrityksille aluerajoista riippumatta, Brahea-keskuksen erikoistutkija Tapio Karvonen täsmentää.

Suurin toimitusten kohdemaa Suomen jälkeen oli Saksa, joka keräsi 72 prosenttia ulkomaisten toimitusten arvosta. Kotimaan toimitusten osalta euromääräinen painotus kohdistui Varsinais-Suomeen (48 %) ja etenkin Kaarinaan (27 %). Kotimaisten toimittajayritysten kohdalla jako meni tasan Uudenmaan ja Varsinais-Suomen kesken, kumpikin sai 40 prosentin siivun.

– Saksan osuuden voimakas kasvu selittyy osin sillä, että olemme saaneet Meyerin Rostockin telakalta laivojen FERUt (Floating Engine Room Unit). Samaan tapaan Kaarinan suuri osuus selittyy pääosin tytäryhtiömme Piikkio Worksin hyttitehtaan tuotannon voimakkaasta kasvusta, Pulli taustoittaa.

Varsinais-Suomen toiseksi suurin teollisuustyönantaja

Meyer Turku on Varsinais-Suomen neljänneksi suurin työnantaja Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Valmet Automotiven jälkeen ja toiseksi suurin teollisuustyönantaja.

Telakan toiminta työllistää suoraan noin 4 100 ja välillisesti 4 000 henkilöä henkilötyövuosina. Suoran työllistämisen osalta henkilötyövuodet kasvoivat kahdessa vuodessa 28 prosenttia ja välillisen 54 prosenttia.

Turun alueen paikalliset vaikutukset ovat säilyneet erittäin hyvällä tasolla.

Työllistämisvaikutus on suurempikin, mutta esimerkiksi ulkomaisten yritysten ja toisen tason toimittajien työllisyysvaikutuksia ei pystytty selvittämään tutkimuksen puitteissa.

– Hyvänä nyrkkisääntönä telakan työllisyysvaikutusten laskemisessa voidaan pitää tuotannon kaavaa, jossa noin 20 prosenttia yhden laivan tuotantoprosessista tapahtuu telakan oman henkilöstön toimesta ja loput 80 prosenttia verkostoyritysten kautta, Karvonen ohjeistaa.

Uudenmaan osuus Turun telakan talousalueena vahvistuu

Oman henkilöstön työllistämisen aluetaloudelliset vaikutukset kohdentuivat 96 prosenttisesti Varsinais-Suomeen, etenkin Turkuun (88 %). Sen takia suurin osa verotulovaikutuksista painottui varsinaissuomalaisiin kuntiin.

Telakan aluetaloudelliset vaikutukset Uudellamaalla ovat lähes samaa tasoa Varsinais-Suomen kanssa.

Suurin yhteisöveropotti kasautui sen sijaan Uudellemaalle. Siellä muut kuin työllisyysvaikutukset ovat käytännössä lähes samaa tasoa Varsinais-Suomen kanssa, ja Uudenmaan osuus Meyer Turun talousalueena onkin noussut selvästi edellisestä tutkimuksesta.

– Telakka siivittää Turun ja koko maan työmarkkinan kehitystä myönteiseen suuntaan. On ollut ilahduttavaa seurata, kuinka vahvasta teknillisestä ammattitaidosta on tullut menestystekijä, jota arvostetaan kansainvälisestikin. Telakan toiminta luo etenkin lähialueelle tärkeää elinvoimaa, Turun kaupunginjohtaja Minna Arve iloitsee.

 

Rekrytointien määrä pysyy korkeana

Osana tutkimusta toimittajaverkostolta tiedusteltiin erikokoisten yritysten osaamistarpeita. Vastanneista 57 yrityksestä kaksi kolmasosaa on tunnistanut telakan toimituksiin liittyviä osaamistarpeita, jotka liittyvät useimmiten LVI- ja sähkötekniikkaan, hitsausosaamiseen sekä projektinjohtotaitoihin.

Työvoimapulaa kartoittaneeseen kysymykseen vastanneista 52 yrityksestä kolme neljäosaa kertoi, että yritykset tarvitsevat lisää erikoisosaajia. Eniten pulaa vastausten perusteella on levyseppähitsaajista, LVI- ja sähkösuunnittelijoista, projektipäälliköistä ja työnjohtajista.

– Ennusteiden mukaan Meyer Turun suora henkilöstömäärän kasvu jatkuu vielä lähivuosina, mutta tasaantuu sitten. Telakan ikärakenteen takia vuosittainen rekrytointien määrä pysyy ennusteiden mukaan kuitenkin korkealla tasolla. Tulevaisuudessa painottuu erityisesti tarve korkeasti koulutetulle henkilökunnalle. Projektityöskentelyyn liittyvää kuormituksen vaihtelua tasapainotetaan verkostoyritysten avulla, ja niissä henkilöstömäärä tulee todennäköisesti myös kasvamaan, Karvonen summaa.

Meriteollisuuden erikoisosaajien tarpeeseen tulee vastaamaan syksyllä 2020 Turun yliopistossa alkava kone- ja materiaalitekniikan diplomi-insinöörikoulutus. Turun telakan oma laivanrakennusoppilaitos mahdollistaa myös nopean väylän alalle erikoistumiseen tarjoamalla rekry-, lisä-, täydennys- ja muuntokoulutusta sekä yksittäisiä kursseja.

Tietoa tutkimuksesta

Turun kaupunki ja Meyer Turku Oy tilasivat syksyllä 2019 Turun yliopiston Brahea-keskukselta tutkimuksen, jossa kartoitettiin Turun telakan ja sen verkoston aluetaloudellisista vaikutuksia. Tutkimuksessa on myös vertailua edellisen, vuonna 2017 toteutetun katsauksen tuloksiin.

Tutkimus laadittiin ensisijaisesti tilinpäätös- ja muuta tilastoaineistoa hyödyntämällä, mutta tietoja kerättiin myös telakan toimittajayrityksille suunnatulla kyselyillä. Taloudelliset tunnusluvut ovat pääosin vuodelta 2018, mutta osassa tarkasteltuja vaikutuksia on käytetty myös vuoden 2019 tietoja.