Usein kysyttyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää uudesta Kauppatorista

Miksi Kauppatori uudistuu?

Jotta pystymme tarjoamaan kaikille turkulaisille ja Turussa vieraileville viihtyisän ja elämänmakuisen kohtaamispaikan kaupungin ytimessä. 

Turun Keskustavision mukaisesti vuonna 2029 Turku on eurooppalainen, älykäs, elävä ja hyvinvoiva kaupunki. Turun kaupunkistrategiasta johdettu kärkihanke Keskustan kehittäminen vahvistaa kaupunkikeskustan elinvoimaa ja viihtyisyyttä.Keskeistä koko keskustan kehittämisessä ovat mm. torin ympäristön rakentamis- ja liikenneratkaisut.

Entä millainen lopputulos uudistuksen myötä syntyy? Uudesta Kauppatorista syntyy aidosti kaupungin sydän, syy tulla keskustaan. Kauppatorin ja keskustan uudistamisen myötä Turkuun syntyy Suomen paras kävely- ja pyöräilykeskusta. Uusi tori mahdollistaa merkittävän toiminnallisen muutoksen – torilla pystytään järjestämään tapahtumia, konsertteja, ja sen infrastruktuuri tukee monipuolista kahvila- ja ravintolakulttuuria. Tori on kaupunkilaisten kokoontumispaikka, jonne on helppo tulla kaikilla liikennemuodoilla.

Miten tori muuttuu?

Tori uudistetaan vastaamaan nykyajan tarpeita. Torirakennukset uusitaan, ja niihin tulee kahviloita ja yleisötiloja. Torikannesta tulee lämmitettävä, ja torin kivetys ladotaan uudelleen, jotta pinnasta tulee tasainen ja helppokulkuinen. Torikauppiaiden kojut järjestellään uudelleen huomioiden ihmisten tärkeimmät kulkureitit. Näin torilla asioiminen helpottuu.

Torilta poistuu parkkipaikkoja, ja osa kaduista muutetaan kävely- ja pyöräilykaduiksi tai ainoastaan huolto- ja tonttiliikenteen salliviksi pihakaduiksi. Jotta tämä on mahdollista, torin alle rakennetaan maanalainen pysäköintilaitos.

Mitä muutosvaiheita on tulossa ja millä aikataululla?

Torin uudistuksen muutostöiden arvioidaan kestävän kokonaisuudessaan noin kolme vuotta eli vuoteen 2021 asti. Tiedossa on väliaikaisia liikennejärjestelyjä ja linja-autoliikenteen muutoksia uudistustyön edetessä. Ensimmäisessä vaiheessa Kauppiaskadun liikenne on muutettu Yliopistonkadun ja Maariankadun väliseltä osuudelta kaksisuuntaiseksi. 

Torikauppa on siirretty väliaikaiselle torialueelle Turun ortodoksisen kirkon edessä olevalle katualueelle. Joukkoliikenteen pysäkit on siirretty Kauppatorin laidalta Puutorille ja Linnankadulle. 

Miksi torin alle rakennetaan pysäköintilaitos, ja milloin torin alle tuleva pysäköintilaitos valmistuu?

Torin uudistamisen edellytys on, että autopaikoitus ohjataan maan alle. Näin vähennetään liikennettä torin ympäristössä, jolloin torialueella on viihtyisämpää, rauhallisempaa ja turvallisempaa olla ja liikkua, ja autoilijat saavat runsaasti uutta pysäköintitilaa aivan palveluiden ja kauppakeskusten äärelle. 

Pysäköintilaitoksen arvioidaan valmistuvan vuodenvaihteessa 2020–2021.

Muuttuvatko torikaupan aukioloajat?

Tällä hetkellä tori on avoinna ma–pe klo 7.00–18.00, la klo 7.00–15.00. Torikaupan aukioloajat pyritään pitämään samana koko uudistuksen ajan, ja tulevaisuudessa ne voivat laajentua esimerkiksi tapahtumien myötä.

Miten rakennustyöt vaikuttavat torikauppaan ja torin tapahtumiin?

Torikauppa jatkuu mahdollisimman normaalisti myös rakennustöiden aikana. Torikauppa on siirretty väliaikaiselle torille kesän 2018 lopulla. Torin tapahtumia tullaan järjestämään sekä väliaikaisella torilla että Yliopistonkadun kävelykatuosuudella.

Paljonko torin uudistus maksaa?

Turun kaupungin osuus torin ja katujen muutoksista arvioidaan tällä hetkellä olevan noin 30 miljoonaa euroa. Turun Toriparkki Oy vastaa pysäköintilaitoksen rakennuttamisesta ja siihen liittyvistä kustannuksista. 

Torilta poistuu pysäköintipaikkoja. Miten omalla autolla voi tulla torille?

Autoilijoita palvelemaan rakennetaan maanalainen pysäköintilaitos. Näin nykyiset torin ja katujen varsilla olevat parkkipaikat voidaan poistaa ja tila vapautuu ihmisten käyttöön: oleskeluun, kahviloille, erilaisille tapahtumille. Maanalaisen pysäköinnin ansiosta torille on jatkossakin helppo tulla autolla.

Rakennusvaiheen aikana autoilijat voivat käyttää esimerkiksi Louhen ja Stockmann Q-Parkin pysäköintilaitoksia. Rakennustöiden ajaksi lisätään kadunvarsipysäköintiä Aurakadulle.

Miten julkinen liikenne ja bussipysäkit muuttuvat torilla? 

Joukkoliikennejärjestelmää suunnitellaan edelleen. Keskustavision mukaisesti keskusta-alueesta luodaan helposti saavutettava: tähän tavoitteeseen päästään sujuvilla ja toisiaan tukevilla joukkoliikenneratkaisuilla. 

Toimivaa joukkoliikennejärjestelmää varten linja-autoliikenne ohjataan kahdelle joukkoliikennekadulle, joiden yhteyteen rakennetaan kaupunkiterminaalit. Bussipysäkkien odotustilat levenevät, ja pysäkeiltä kulkemista helpotetaan rakentamalla uusia suojateitä. Torin kohdalla Yliopistonkatu muuttuu kävely- ja pyöräilykaduksi, ja tilausliikenteen bussipysäkki siirtyy Aurakadun varrelle. 

Tällä hetkellä Kauppiaskadun liikenne Yliopistonkadun ja Maariankadun välissä on muuttunut kaksisuuntaiseksi ja taksiasema on siirtynyt Yliopistonkadulta Kauppiaskadulle. Linja-autoliikenne on ohjattu Aurakadulle ja Linnankadulle, ja osa bussipysäkeistä on siirtynyt Yliopistonkadulta Puutorille. 

Miten lähitalojen asukkaat huomioidaan rakennustöiden aikana?

Lähialueella asuville tiedotamme projektin etenemisestä. Rakennustyöt pyritään toteuttamaan niin, että lähialueen asukkaille ei koidu haittaa. Keskusta-asukkaat pääsevät nauttimaan uudesta kaupunkiolohuoneestaan vuonna 2021.

Asiasanat: 
Kaupunginosa/Alue: