Löydä julkiset palvelut helposti Palvelukartalta

Linkit Palvelukarttaan

Tieto tulee eri lähteistä

  • palvelutiedot tulevat turku.fi:n palveluhakemistosta
  • reittitiedot tulevat Digitransit-rajapinnan kautta
  • palvelupisteiden esteettömyystiedot tulevat kansallisen palvelutietovarannon eli suomi.fi:n yhteydessä olevasta Helsingin kaupungin rakentamasta esteettömyyssovelluksesta
 

Turun palvelukartta kokoaa Turun kaupungin palvelut ja tarjoaa niihin reittiohjeen. Myös erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet ovat näkyvästi esillä käyttäjäkohtaisesti mukautettavassa palvelukartassa. Palvelukartan tiedot tulevat useasta eri lähteestä.

Palvelukartta perustuu Helsingin tekemään avoimen lähdekoodin ratkaisuun, joka kokoaa kaupungin tarjoamat palvelut samaan näkymään. Lisäksi palvelukartassa on erilaisille käyttäjäryhmille, esimerkiksi heikkonäköisille tai lastenrattaiden kanssa liikkeellä oleville omat profiilinsa, joilla palvelupisteiden mahdolliset saavutettavuuspuutteet esitetään.

Palvelupisteet

Palvelupisteistä kerrotaan yhteystiedot, liikenneyhteydet ja esteettömyystietoja. Karttapohjan osoitetta napauttamalla saa tietää, mitä muita palveluita ympärillä on tarjolla.

Muokattava reittinäkymä

Käyttäjä voi valita haluaako matkustaa jalan, pyörällä, joukkoliikenteellä vai yksityisautolla. 

Esteettömyys ja saavutettavuus

Heikkonäköisiä varten palvelukartasta on tehty suurikontrastinen versio. Karttaa voi käyttää myös näkövammaisten päätelaitteilla.

Käyttäjä voi valita kartalta esteettömyysnäkökulman. Kun valitsee ovatko mukana lastenrattaat, liikkuuko rollaattorilla vai pyörätuolilla, tai onko käyttäjällä näkö- tai kuuloesteitä, saa näkyviin mahdolliset puutteet reitin ja toimipisteen esteettömyydessä. Käyttäjä saa tietää kartan avulla ennalta, millainen on reitti sisäänkäynnille, onko sisäänkäynti esteetön, millainen hissi tai wc on tarjolla, ja ovatko valaistus ja opasteet kunnossa.

Kehitystyö jatkuu

Palvelukartan tiedot ovat tarjolla kaikille käyttäjille avoimien rajapintojen kautta. Turun kaupungin palvelutiedot löytyvät esimerkiksi kansallisesta palvelutietovarannosta.

Karttaa parannellaan edelleen, jotta se täyttää kaikki saavutettavuusvaatimukset vuonna 2020. Maailman saavutettavimmaksi palvelukartaksi tähtäävää kehitystyötä tehdään yhdessä Helsingin kaupungin kanssa.