Yksilö- ryhmä- ja yhteisövalmennus Vamoksessa

Käyntiosoite: 
Käsityöläiskatu 10
20100 Turku

Puhelin:

040 724 5440
Sähköposti: 
ohjaamo@turku.fi

Aukioloajat

Ma-Pe

Ma - Pe 10:00 - 16:00

Yksilövalmennuksessa työskennellään nuoren omien vahvuuksien ja tavoitteiden pohjalta. Yksilövalmentajan tehtävänä on kulkea rinnalla nuoren omaa toimijuutta tukien. Tilanteen mukaan toimitaan aktiivisesti yhteistyössä nuoren muun verkoston kanssa ja jalkaudutaan esimerkiksi nuoren kotiin tai nuoren kanssa virastoihin, verkostoihin ja vapaa-ajan toimintoihin.

Ryhmävalmennus on tavoitteellista työskentelyä ryhmän ikätason ja tarpeiden pohjalta. Ryhmässä käsiteltäviä erilaisia teemoja työstetään toiminnallisesti ja tutustutaan erilaisiin ryhmästä nousseisiin mielenkiinnon kohteisiin esim. tekemällä vierailukäyntejä. Ryhmävalmennukseen osallistuvat saavat myös oman työntekijän, jonka kanssa tavataan kahden kesken ja esim. nuoren lähiverkoston kanssa.

Yhteisövalmennus on suunnattu kouluille ja ne toteutetaan yhteistyössä koulun kanssa. Tavoitteena on vaikuttaa nuoren jo olemassa oleviin sosiaalisiin toimintaympäristöihin, kuten koululuokkaan. Tavoitteena on tukea ryhmän toimimista yhdessä ja madaltaa nuoren kynnystä lähteä hakemaan tukea sellaista tarvitessaan mm. Vamoksesta. Tällä hetkellä yhteisövalmennuksia on tarjolla kahdella eri teemalla: Tulevaisuus-työpaja ja Yhteen hiileen -työpaja. 

Asiasanat: