Turun seudun työllisyyskokeilu

Mikä työllisyyskokeilu?

  • Työllisyyskokeilussa alle 25-vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien työllistämistoimet siirtyvät kunnan vastuulle
  • Kokeilusta annetaan oma kokeilulaki.
  • Työllisyyskokeilu toteutetaan kansallisesti viidellä alueella. Turun seudun lisäksi Tampereen seutu, Kuopion seutu, Satakunta ja Lappi.
  • Kokeilu alkaa Turussa elokuussa 2017.

Lisätietoja kokeilusta:

Uusi työllisyyskokeilu tähtää entistä henkilökohtaisempaan ja kokonaisvaltaisempaan asiakaspalveluun. Tavoitteena on osoittaa, että kunnat hoitavat työllisyysasiat maakuntia tehokkaammin lähellä kuntalaisia ja alueen elinkeinoelämää. Työttömät nähdään työvoimana, työmarkkinoiden resurssina. Työttömiä pidetään ensisijaisesti subjekteina eikä autettavina objekteina.

Tarkoituksena on hakea vaikuttavuutta pitkäaikaistyöttömien ja nuorten aktivointiin. Hanke on elinkeinoelämälähtöinen ja tavoitteena on vastata positiivisen rakennemuutoksen haasteisiin. Kokeilu toteutetaan kaupungin eri toimijoiden yhteistyönä. Kokeilu on kaupunkitasoinen sateenvarjohanke, jolla haetaan yhteistä positiivista, vaikuttavaa, asiakasta lähellä olevaa palvelukonseptia kaikkiin työllistymistä edistäviin palveluihin.

Työllisyyskokeilun avulla kunnat pääsevät ohjaamaan pitkäaikaistyöttömät palveluihin tai työhön ilman välikäsiä (pitkäaikaistyöttömät) ja saamaan säästöjä Kela-maksuun. Turussa pian avattavaan uuteen työllisyyspalvelukeskukseen tulee asiakaspiste, jossa kaupunki ottaa vastaan uudet asiakkaansa.

Maahanmuuttajat huomioidaan erityisenä kohderyhmänä Turun seudun elinkeino- ja työllisyyskokeilussa, jonka aikana alle 25-vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien työllistämistoimet siirtyvät kunnan vastuulle. Kokeilu käynnistyy keväällä 2017. Turun seutu pääsi kokeiluun mukaan yhdessä Raision, Naantalin ja Paimion kanssa.

Kunnalle siirtyviä palveluita ovat muun muassa työttömien haastattelut ja nuorten kotouttamissuunnitelmat sekä työllistymissuunnitelman sekä osaamiskartoituksen tekemisen. Lisäksi kunnalle siirtyvät aktivointi- ja kotouttamissuunnitelmat, työnvälitys, ammatinvalinta- ja uraohjausta sekä starttiraha- ja palkkatukipäätökset.

Turku tekee hyvää! Tämä tarkoittaa kaikkia niitä tapoja, joilla me edistämme eri-ikäisten ja -taustaisten kaupunkilaisten hyvinvointia. Tavoitteinamme ovat mm. pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden, yksinäisyyden ja syrjäytymisen vähentäminen.