Tukityöllistäminen ja palkkauksen tuet

TURKULAINEN TYÖTÖN TYÖNHAKIJA, HALUATKO TYÖLLISTYÄ?

Olet saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 200 päivää tai olet alle 30-vuotias.

Työllisyyden tukien hakemusten ja päätösten sähköinen lähettäminen uudistuu

Otamme käyttöön Suomi.fi-viestit työllisyyden tuissa.

Voit valmistautua hakuun tarkistamalla, että yhdistyksenne tiedot PRH:n rekisterissä ovat ajantasaiset. Huomioithan myös, että tarvittavat valtuudet toimia yhdistyksen puolesta on annettu osoitteessa Suomi.fi.

Ohje: Työllisyyden tukihakemuksen lähettäminen Suomi.fi-viestillä (pdf)

Turun kaupungilla on vuosittain satoja tuetun työllistämisen paikkoja. Työt ovat avustavia tehtäviä, eikä kokemusta välttämättä tarvita. Tarkoituksena on parantaa omaa tilannetta työmarkkinoilla esimerkiksi kartuttamalla työkokemusta. Työaika on pääsääntöisesti 85 % täysimääräisestä työajasta ja jakson kesto 8 kuukautta. Myös yrityksiin ja organisaatioihin voidaan palkata.

Esimerkkejä Turun kaupungin paikoista:

  • Hyvinvointitoimialalla voi työskennellä vaikkapa hoiva-avustajana. Työtehtävät vaihtelevat toimipisteittäin, mutta jos kyseessä on esim. vanhuspalvelut, tehtäviin voi kuulua seurustelua, ruokailussa avustamista, ulkoiluttamista tai muuta virikkeellisessä toiminnassa avustamista.
  • Vapaa-aikatoimiala työllistää mm. kirjastoavustajan ja museovalvojan tehtäviin. 
  • Sivistystoimialalle haetaan koko ajan kouluavustajia ja päiväkotiapulaisia.
  • Konsernihallinnossa on paljon erilaisia vaihtoehtoja. Paikkoja on viestinnässä, digipalveluissa ja erilaisissa projektitehtävissä.
  • Valmennuspisteeseen palkataan aluesiivoojia, kalustekunnostuksen aputyötekijöitä, maalareita, muuttokuljetustyöntekijöitä ja ompelijoita.

Lisäksi eri toimialoilla on paikkoja mm. ruokapalvelutyöntekijöille ja toimistoavustajille. Ja paljon kaikkea, mitä ei tässä edes mainittu. 

Palkkauksen tuet yrityksille

Rekrylisä

Rekrylisä on tarkoitettu yrityksille turkulaisen vähintään 200 päivää työmarkkinatukea saaneen työttömän työllistämiseen. Rekrylisän myöntämiseksi palkattavalla henkilöllä pitää olla TE-hallinnon palkkatukipäätös ja palkattavan työajan pitää olla vähintään 20 tuntia viikossa. Rekrylisää myönnetään 35 viikoksi. Tukea haetaan lähettämällä erillinen lomake (Työllisyyden rekrylisän hakulomake) Suomi.fi-viestinä työllisyyspalveluihin. Tuki maksetaan Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP:n kautta.  

Kaupungilla on oikeus tehdä tukiin liittyen tarkastuskäyntejä yrityksissä myös ennalta ilmoittamatta. 

Palkkatuki

Yritysten ja järjestöjen työllistämiskuluihin tarkoitettun palkkatuen myöntää TE-toimisto. 

Palkkauksen tuet yhdistyksille

Turku-lisä

Työllisyyden Turku-lisä on suunnattu työnantajille, jotka ottavat palkkatöihin työttömän turkulaisen, joka on saanut työmarkkinatukea yli 300 päivää. Työntekijän työajan tulee olla vähintään 20 tuntia viikossa. Turku-lisällä on tarkoitus lisätä tukityöllistettävän työelämätaitoja ja -valmiuksia. Samalle henkilölle saman työnantajan palvelukseen tukea maksetaan vain kerran.

Turku-lisää ei myönnetä, jos työnantajalle on myönnetty muita työvoimapoliittisia avustuksia (ei koske palkkatukea). Tukea maksetaan harkinnan mukaan. Tuki koostuu perus- ja lisäosasta. Perusosan suuruus on 1500 euroa. Lisäosaa, jonka suuruus riippuu työttömyyden kestosta, voidaan myöntää harkinnan mukaan työssäoloehdon täytyttyä ja kun työelämätaitojen ja jatkotyöllistymismahdollisuuksien parantamisesta on raportoitu. Tukea haetaan lähettämällä erillinen lomake (Työllisyyden Turku-lisähakemus) salatulla sähköpostilla työllisyyspalveluihin.Tuki maksetaan Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP:n kautta. 

Korotettu Turku-lisä

Korotettu työllisyyden Turku-lisä on tarkoitettu kolmannen sektorin tukityöllistämisen rahoittamiseen. Korotettua Turku-lisää voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle tai rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle, joka työllistää yli 300 pv työmarkkinatukea saaneen työttömän turkulaisen.

Ensisijaisesti sitä maksetaan noin kahdeksi kuukaudeksi, kuuden kuukauden 100% palkkatukijakson jälkeen niin, että työssäoloehto täyttyy. Toissijaisesti sitä maksetaan uusien henkilöiden työllistämiseen työssäoloehdon täyttymisen vaatimaksi ajaksi. 

Tuki kohdistuu TE-toimen palkkatuen jälkeen jääviin palkkakustannuksiin. Työntekijän työajan tulee olla vähintään 20 tuntia viikossa. Tukea haetaan lähettämällä erillinen lomake (Korotettu työllisyyden Turku-lisähakemus) salatulla sähköpostilla työllisyyspalveluihin. Tuki maksetaan Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP:n kautta.

Kaupungilla on oikeus tehdä tukiin liittyen tarkastuskäyntejä yhdistyksissä myös ennalta ilmoittamatta. 

Palkkatuki

Yhdistysten ja järjestöjen työllistämiskuluihin tarkoitettun palkkatuen myöntää TE-toimisto.