Tukityöllistäminen ja palkkauksen tuet

TURKULAINEN TYÖTÖN TYÖNHAKIJA, HALUATKO TYÖLLISTYÄ?

Jos olet saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella jo vähintään 200 päivää tai olet alle 30-vuotias ja kiinnostunut Turun kaupungin tukityöpaikoista, ota yhteyttä tukityotiimi@turku.fi

Turun kaupungilla on vuosittain tarjolla satoja tuetun työllistämisen työpaikkoja. Työt ovat avustavia tehtäviä eikä kokemusta välttämättä tarvita. Tukityöllistämisen tavoitteena on parantaa omaa tilannettasi työmarkkinoilla. Työaika on pääsääntöisesti 85 % täysimääräisestä työajasta ja tukityön kesto 8 kuukautta. Turun kaupungin lisäksi tukityöpaikkoja on tarjolla myös yrityksissä ja monissa muissa yhdistyksissä ja organisaatioissa.

Esimerkkejä Turun kaupungin paikoista:

  • Hyvinvointitoimialalla voit työskennellä vaikkapa hoiva-avustajana. Työtehtävät vaihtelevat toimipisteittäin: esimerkiksi vanhuspalveluissa tehtäviin voi kuulua ruokailuapua, seurustelua, ulkoiluttamista tai muuta virikkeellisessä toiminnassa avustamista.
  • Vapaa-aikatoimiala työllistää mm. kirjastoavustajan ja museovalvojan tehtäviin. 
  • Sivistystoimialalle haetaan jatkuvasti kouluavustajia ja päiväkotiapulaisia.
  • Konsernihallinto tarjoaa paljon erilaisia työtehtäviä esimerkiksi viestinnässä, digipalveluissa ja erilaisissa projektitehtävissä.
  • Työtoiminnan ja tuotannon vastuualueelle palkataan aluesiivoojia, kalustekunnostuksen aputyötekijöitä, maalareita, muuttokuljetustyöntekijöitä ja ompelijoita.
  • Eri toimialojen moninaiset paikat muun muassa ruokapalvelutyöntekijöiksi, toimistoavustajiksi ja moniin muihin tehtäviin.

Palkkauksen tuet yrityksille

Rekrylisä

Työllistäessään vähintään 200 päivää työmarkkinatukea saaneen turkulaisen työnhakijan, voi työnantajayritys hakea rekrylisää. Rekrylisä on tarkoitettu turkulaisen työttömän työllistymisestä aiheutuviin kustannuksiin kuten työvälineisiin, koulutukseen tai työn järjestämiseen.

Rekrylisän myöntämiseksi palkattavalla henkilöllä tulee olla TE-hallinnon palkkatukipäätös ja työajan vähintään 20 tuntia viikossa. Rekrylisää myönnetään 35 viikoksi. Tukea haetaan lähettämällä  Työllisyyden rekrylisän hakulomake Suomi.fi-viestinä työllisyyspalveluihin. Tuki maksetaan palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP:n kautta.
 
Tutustu ohjeisiin Työllisyyden rekrylisä yrityksille ja Työllisyyden tukihakemuksen lähettäminen Suomi.fi-viestillä.  

Kaupungilla on oikeus tehdä tukiin liittyen tarkastuskäyntejä yrityksissä myös ennalta ilmoittamatta. 

Palkkatuki

Tietoa yhdistysten ja järjestöjen työllistämiskuluihin tarkoitetusta palkkatuesta saat TE-palveluiden sivuilta.

Palkkauksen tuet yhdistyksille

Turku-lisä

Turku-lisä on suunnattu yhdistykselle, säätiölle tai rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle, jotka ottavat palkkatöihin työttömän turkulaisen, joka on saanut työmarkkinatukea yli 300 päivää työttömyyden perusteella. Turku-lisällä on tarkoitus lisätä tukityöllistettävän työelämätaitoja ja -valmiuksia. 

Työntekijän työajan tulee olla vähintään 20 tuntia viikossa. Turku-lisää ei myönnetä, jos työnantajalle on myönnetty muita työvoimapoliittisia avustuksia (pl. palkkatuki). Samalle henkilölle saman työnantajan palvelukseen tukea maksetaan vain kerran.

Tukea maksetaan harkinnan mukaan. Tuki koostuu perus- ja lisäosasta. Perusosan suuruus on 1500 euroa. Lisäosaa, jonka suuruus riippuu työttömyyden kestosta, voidaan myöntää harkinnan mukaan työssäoloehdon täytyttyä ja kun työelämätaitojen ja jatkotyöllistymismahdollisuuksien parantamisesta on raportoitu. Tukea haetaan lähettämällä Työllisyyden Turku-lisä -hakemus Työpisteeseen Suomi.fi-palvelun kautta tai salatulla sähköpostilla osoitteeseen turkulisa@turku.fi. Tuki maksetaan palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP:n kautta.

Korotettu Turku-lisä

Korotettu Turku-lisä on suunnattu yhdistykselle, säätiölle tai rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle, jotka ottavat palkkatöihin työttömän turkulaisen, joka on saanut työmarkkinatukea yli 300 päivää työttömyyden perusteella. Tuki kohdistuu TE-palveluiden palkkatuen jälkeen jääviin palkkakustannuksiin.

Ensisijaisesti tukea myönnetään noin kahdeksi kuukaudeksi esimerkiksi kuuden kuukauden 100 % TE-toimiston palkkatukijakson jälkeen niin, että työssäoloehto (35 viikkoa) täyttyy. Toissijaisesti korotettua työllisyyden Turku-lisää myönnetään uusiin työsuhteisiin koko työssäoloehdon täyttymisen ajaksi (35 viikkoa). 

Työntekijän työajan tulee olla vähintään 20 tuntia viikossa. Tukea haetaan lähettämällä Työllisyyden Turku-lisä -hakemus Työpisteeseen Suomi.fi-palvelun kautta tai salatulla sähköpostilla osoitteeseen turkulisa@turku.fi. Tuki maksetaan palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP:n kautta.

Kaupungilla on oikeus tehdä tukiin liittyen tarkastuskäyntejä yhdistyksissä myös ennalta ilmoittamatta. 

Palkkatuki

Tietoa yhdistysten ja järjestöjen työllistämiskuluihin tarkoitetusta palkkatuesta saat TE-palvelujen sivuilta.