Palkkauksen tuet

Työnantajan on mahdollista saada tukea työttömän työnhakijan palkkaukseen. Tukityöllistäminen edistää henkilön pääsyä töihin ja helpottaa työnantajan palkkakustannuksia. Tukien myöntämisen perusteista kannattaa kysyä Työpisteen asiakaspalvelusta.

Turku-lisä

Työllisyyden Turku-lisä on suunnattu työnantajille, jotka ottavat palkkatöihin työttömän, joka on saanut työmarkkinatukea yli 300 päivää. Työntekijän työajan tulee olla vähintään 23 tuntia viikossa. Turku-lisä on tarkoitettu työllistämisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Palkkatuki

Yritysten ja järjestöjen työllistämiskuluihin tarkoitettuun palkkatuen myöntää TE-toimisto. Työpiste tarjoaa asiantuntemustaan ja palveluohjausta tuen hakemiseen ja hoitaa palkkatukihakemuksen silloin, kun työntekijä työllistyy Turun kaupungille.
Lisää palkkatuesta TE-palveluiden sivuilta.