Palkkauksen tuet yhdistyksille

Tukia myönnetään 8 kk kestäviin työsuhteisiin. Kun saat päätöksen 8 kk palkkatuesta, voit laittaa hakemuksen työllisyyden lisästä salatulla sähköpostilla.

Turku-lisä

Työllisyyden Turku-lisä on suunnattu työnantajille, jotka ottavat palkkatöihin työttömän turkulaisen, joka on saanut työmarkkinatukea yli 300 päivää. Työntekijän työajan tulee olla vähintään 20 tuntia viikossa. Turku-lisällä on tarkoitus lisätä tukityöllistettävän työelämätaitoja ja -valmiuksia. Samalle henkilölle saman työnantajan palvelukseen tukea maksetaan vain kerran.

Turku-lisää ei myönnetä, jos työnantajalle on myönnetty muita työvoimapoliittisia avustuksia (ei koske palkkatukea). Tukea maksetaan harkinnan mukaan. Tuki koostuu perus- ja lisäosasta. Perusosan suuruus on 1500 euroa. Lisäosaa, jonka suuruus riippuu työttömyyden kestosta, voidaan myöntää harkinnan mukaan työssäoloehdon täytyttyä ja kun työelämätaitojen ja jatkotyöllistymismahdollisuuksien parantamisesta on raportoitu. Tukea haetaan Työllisyyspalvelukeskuksesta erillisellä lomakkeella sähköpostitse ja maksetaan Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP:n kautta. 

Palkkatuki

Yritysten ja järjestöjen työllistämiskuluihin tarkoitettuun palkkatuen myöntää TE-toimisto.

Korotettu Turku-lisä

Korotettu työllisyyden Turku-lisä on tarkoitettu kolmannen sektorin tukityöllistämisen rahoittamiseen. Korotettua Turku-lisää voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle tai rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle, joka työllistää yli 300 pv työmarkkinatukea saaneen työttömän turkulaisen.

Ensisijaisesti sitä maksetaan noin kahdeksi kuukaudeksi, kuuden kuukauden 100% palkkatukijakson jälkeen niin, että työssäoloehto täyttyy. Toissijaisesti sitä maksetaan uusien henkilöiden työllistämiseen työssäoloehdon täyttymisen vaatimaksi ajaksi. 

Tuki kohdistuu TE-toimen palkkatuen jälkeen jääviin palkkakustannuksiin. Työntekijän työajan tulee olla vähintään 20 tuntia viikossa. Tukea haetaan Työllisyyspalvelukeskuksesta erillisellä lomakkeella sähköpostitse ja maksetaan Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP:n kautta.

Kaupungin työntekijöillä on oikeus tehdä tarkastuskäyntejä tukia hakeneiden yritysten ja yhdistysten luokse myös ennalta ilmoittamatta.