Palkkauksen tuet yhdistyksille

Työllisyyden tukien hakemusten ja päätösten sähköinen lähettäminen uudistuu

Otamme käyttöön Suomi.fi-viestit työllisyyden tuissa.

Voit valmistautua hakuun tarkistamalla, että yhdistyksenne tiedot PRH:n rekisterissä ovat ajantasaiset. Huomioithan myös, että tarvittavat valtuudet toimia yhdistyksen puolesta on annettu osoitteessa Suomi.fi.

Ohje: Työllisyyden tukihakemuksen lähettäminen Suomi.fi-viestillä (pdf)

Turun kaupunki myöntää yhdistyksille tukea pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Kun saat päätöksen esimerkiksi 8 kk:n 100 %:n palkkatuesta, voit laittaa hakemuksen työllisyyden Turku-lisästä.

Turku-lisä

Työllisyyden Turku-lisä on suunnattu työnantajille, jotka ottavat palkkatöihin työttömän turkulaisen, joka on saanut työmarkkinatukea yli 300 päivää. Työntekijän työajan tulee olla vähintään 20 tuntia viikossa. Turku-lisällä on tarkoitus lisätä tukityöllistettävän työelämätaitoja ja -valmiuksia. Samalle henkilölle saman työnantajan palvelukseen tukea maksetaan vain kerran.

Turku-lisää ei myönnetä, jos työnantajalle on myönnetty muita työvoimapoliittisia avustuksia (ei koske palkkatukea). Tukea maksetaan harkinnan mukaan. Tuki koostuu perus- ja lisäosasta. Perusosan suuruus on 1500 euroa. Lisäosaa, jonka suuruus riippuu työttömyyden kestosta, voidaan myöntää harkinnan mukaan työssäoloehdon täytyttyä ja kun työelämätaitojen ja jatkotyöllistymismahdollisuuksien parantamisesta on raportoitu. Tukea haetaan lähettämällä erillinen lomake (Työllisyyden Turku-lisähakemus) salatulla sähköpostilla työllisyyspalveluihin.Tuki maksetaan Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP:n kautta. 

Palkkatuki

Yritysten ja järjestöjen työllistämiskuluihin tarkoitettuun palkkatuen myöntää TE-toimisto.

Korotettu Turku-lisä

Korotettu työllisyyden Turku-lisä on tarkoitettu kolmannen sektorin tukityöllistämisen rahoittamiseen. Korotettua Turku-lisää voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle tai rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle, joka työllistää yli 300 pv työmarkkinatukea saaneen työttömän turkulaisen.

Ensisijaisesti sitä maksetaan noin kahdeksi kuukaudeksi, kuuden kuukauden 100% palkkatukijakson jälkeen niin, että työssäoloehto täyttyy. Toissijaisesti sitä maksetaan uusien henkilöiden työllistämiseen työssäoloehdon täyttymisen vaatimaksi ajaksi. 

Tuki kohdistuu TE-toimen palkkatuen jälkeen jääviin palkkakustannuksiin. Työntekijän työajan tulee olla vähintään 20 tuntia viikossa. Tukea haetaan lähettämällä erillinen lomake (Korotettu työllisyyden Turku-lisähakemus) salatulla sähköpostilla työllisyyspalveluihin. Tuki maksetaan Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP:n kautta.

Kaupungilla on oikeus tehdä tukiin liittyen tarkastuskäyntejä yhdistyksissä myös ennalta ilmoittamatta.