Palkkauksen tuet yhdistyksille

Ohjeet ja hakulomakkeet

Hakuohjeet Turku-lisän ja korotetun Turku-lisän hakemiseksi  PSOP -järjestelmästä.

Työllisyyden Turku-lisä

Korotettu työllisyyden Turku-lisä

Lisätietoja antaa:
asiakaspalvelu p. 02 262 5072
 

Avustukset

Avustusten hakuaika on umpeutunut.

Ohje: Tallenna hakulomake koneellesi jotta voit täyttää tiedot.

Lisätietoja antaa:

asiakaspalvelu p. 02 262 5072

Korotettu Turku-lisä

Korotettu työllisyyden Turku-lisä on tarkoitettu kolmannen sektorin tukityöllistämisen rahoittamiseen. Korotettua Turku-lisää voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle tai rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle, joka työllistää yli 300 pv työmarkkinatukea saaneen työttömän turkulaisen.

Ensisijaisesti sitä maksetaan noin kahdeksi kuukaudeksi, kuuden kuukauden 100% palkkatukijakson jälkeen niin, että työssäoloehto täyttyy. Toissijaisesti sitä maksetaan uusien henkilöiden työllistämiseen työssäoloehdon täyttymisen vaatimaksi ajaksi, jolloin kohderyhmänä on yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneet pitkäaikaistyöttömät.

Tuki kohdistuu TE-toimen palkkatuen jälkeen jääviin palkkakustannuksiin. Työntekijän työajan tulee olla vähintään 18 tuntia viikossa. Tukea haetaan PSOP-järjestelmän kautta.

Harkinnanvarainen Turku-lisä

Työllisyyden Turku-lisä on suunnattu työnantajille, jotka ottavat palkkatöihin työttömän turkulaisen, joka on saanut työmarkkinatukea yli 300 päivää. Työntekijän työajan tulee olla vähintään 18 tuntia viikossa. Turku-lisä on tarkoitettu työllistämisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Esimerkiksi työvälineiden kustannuksiin ja työtehtävien järjestämiseen.

Turku-lisää ei myönnetä, jos työnantajalle on myönnetty muita työvoimapoliittisa avustuksia (ei koske palkkatukea). Tukea maksetaan harkinnan mukaan. Tuen suuruus on 350 € tai 500 € kuukaudessa työttömyyden keston perusteella. Tukea haetaan PSOP- järjestelmän kautta.

Avustukset

Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskuksessa on haettavana kolmannen sektorin toimijoille työllisyyden edistämiseen tarkoitetut avustukset vuodelle 2019. Hakuohje ja lomake päivittyvät tähän tammikuun aikana. Avustushakemukset toimitetaan Konsernihallinnon kirjaamoon.

Palkkatuki

Yritysten ja järjestöjen työllistämiskuluihin tarkoitettuun palkkatuen myöntää TE-toimisto. Työpiste tarjoaa asiantuntemustaan ja palveluohjausta tuen hakemiseen ja hoitaa palkkatukihakemuksen silloin, kun työntekijä työllistyy Turun kaupungille.
Lisää palkkatuesta TE-palveluiden sivuilta.

Ohjeet ja hakulomakkeet

Hakuohjeet Turku-lisän ja korotetun Turku-lisän hakemiseksi  PSOP -järjestelmästä.

Työllisyyden Turku-lisä

Korotettu työllisyyden Turku-lisä

Lisätietoja antaa:
asiakaspalvelu p. 02 262 5072
 

Avustukset

Avustusten hakuaika on umpeutunut.

Ohje: Tallenna hakulomake koneellesi jotta voit täyttää tiedot.

Lisätietoja antaa:

asiakaspalvelu p. 02 262 5072