Palkkauksen tuet yrityksille

Työllisyyden tukien hakemusten ja päätösten sähköinen lähettäminen uudistuu

Otamme käyttöön Suomi.fi-viestit työllisyyden tuissa.

Voit valmistautua hakuun tarkistamalla, että yrityksenne tiedot PRH:n rekisterissä ovat ajantasaiset. Huomioithan myös, että tarvittavat valtuudet toimia yrityksen puolesta on annettu osoitteessa Suomi.fi.

Ohje: Työllisyyden tukihakemuksen lähettäminen Suomi.fi-viestillä (pdf)

Rekrylisä yrityksille

Rekrylisä on tarkoitettu yrityksille turkulaisen vähintään 200 päivää työmarkkinatukea saaneen työttömän työllistämiseen. 

Rekrylisän myöntämiseksi palkattavalla henkilöllä pitää olla TE-hallinnon palkkatukipäätös ja palkattavan työajan pitää olla vähintään 20 tuntia viikossa.

Rekrylisää myönnetään 35 viikoksi. Tukea haetaan lähettämällä erillinen lomake (Työllisyyden rekrylisän hakulomake) Suomi.fi-viestinä työllisyyspalveluihin. Tuki maksetaan Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP:n kautta.  

Kaupungilla on oikeus tehdä tukiin liittyen tarkastuskäyntejä yrityksissä myös ennalta ilmoittamatta. 

Palkkatuki

Yritysten ja järjestöjen työllistämiskuluihin tarkoitettuun palkkatuen myöntää TE-toimisto.