Taloudellista tukea ja velkaneuvontaa

Lisätietoa perustoimeentulotuesta 

Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuki on Kelan myöntämä etuus 1.1.2017 alkaen. Kunta myöntää edelleen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen.

Talous ja velkaneuvonta

Velkaneuvojat avustavat yksityistalouksia ja pienyrittäjiä erilaisissa velkaantumiseen liittyvissä ongelmissa. Asiakkaat saavat apua taloudellisen tilanteensa selvittämisessä, sovintoneuvotteluissa velkojien kanssa sekä velkajärjestelyn hakemisessa tuomioistuimessa. Yhteydenotto tai asiakkaaksi tuleminen velkaneuvontaan ei kuitenkaan lopeta ulosottoa, perintää tai muita vastaavia toimenpiteitä.