Maaria-Ilmaristen ulkoilureittisuunnitelma

Maarian altaan ympäristö ja sen itäpuoliset metsät ovat tärkeä virkistysalue niin Turun kuin Liedonkin asukkaille. Alueella on kaupunkiseudun laajuista virkistyksellistä merkitystä.

Jotta alue palvelisi nykyisiä ja tulevia käyttäjiään entistä paremmin, aiotaan sitä varten laatia kuntien yhteistyönä ulkoilulain mukainen ulkoilureittisuunnitelma. Ulkoilureittisuunnitelman ja ulkoilureittitoimitusten avulla Turun kaupunki ja Liedon kunta voivat perustaa alueelle ulkoilureittejä ja pitää niitä kunnossa.

Ulkoilulaki mahdollistaa ulkoilureitin perustamisen kiinteistön kautta kulkevaksi, mikäli se on yleisen ulkoilutoiminnan kannalta tärkeää eikä siitä ei aiheudu huomattavasti haittaa kyseiselle kiinteistölle.

Ulkoilureittisuunnitelmaa valmistellaan samaan aikaan, kun alueelle laaditaan osayleiskaavaa. Ulkoilureitit osoitetaan yleispiirteisesti osayleiskaavassa. Ulkoilureittisuunnitelmassa niiden sijainti tarkentuu. Ulkoilureittisuunnitelma vahvistuu näin ollen vasta osayleiskaavan vahvistuttua.