Wäiski-TV kutsui Petri Niemen studioon juttelemaan opoilusta ja oppilaanohjauksesta. Katso, mikä vastavalitun vuoden opon mielestä on haastavinta ja mikä taas hienointa opon työssä. Petriä haastattelevat Wäiski-TV:n toimittajat, Wäinö Aaltosen alakoulun oppilaat Viola Rautaheimo sekä Mikael Talka. Wäiski-TV on Wäinö Aaltosen mediapainotteisen koulun oma koulukanava.

» haastatteluihin tästä
http://tuubi.edu.turku.fi/videot/vuoden-opo-petri-niemi-oppilashaastattelussa
http://tuubi.edu.turku.fi/videot/tyoelama-ja-tulevaisuus-vuoden-opo-petri-niemi

» TATin tiedote
http://www.tat.fi/vuoden-opinto-ohjaaja-tukee-oppilaiden-omatoimisuutta/

Vuoden opon valinnan tekivät Suomen opinto-ohjaajat, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Taloudellinen tiedotustoimisto TAT.

Asiasanat: