Potilastiedon arkisto, sähköinen resepti ja asiakkaiden käyttöön tarkoitettu Omakanta-palvelu ovat osa Kansallista terveysarkistoa eli Kantaa.

Valtakunnallisten Kanta-palvelujen käyttöön siirrytään vaiheittain. Kun palvelut ovat käytössä koko Suomessa, hoitotiedot ja sähköiset reseptit ovat aina terveydenhuollon henkilökunnan ja potilaiden käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta.

Mikä muuttuu?

Potilastiedon arkistoon tallennetaan:

  • tiedot lääkärikäynti- ja hoitojaksoista
  • potilaskertomustekstit
  • diagnoosit
  • laboratoriotutkimukset
  • röntgentutkimuksien lausunnot
  • kriittiset riskitiedot ja
  • henkilötiedot.

Potilastietojen sähköinen arkistointi helpottaa hoitohenkilökunnan työtä ja säästää aikaa, kun tietoja ei tarvitse kysellä kaikista potilasta aiemmin hoitaneista yksiköistä.

Omien terveystietojen katselu onnistuu Omakanta-palvelussa, jonne kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla.

Potilaiden tietoja ei katsota arkistosta hyvin vuoksi. Potilastietojen käyttö edellyttää aina hoitosuhdetta potilaaseen.

Miksi tietoni eivät näy?

Potilastiedon arkisto -palvelun vaiheittainen käyttöönotto ja terveydenhuollon erilaiset toimintatavat mm. tietojen kirjaamisessa ja viivästämisessä voivat olla syynä sille, että potilaan terveystiedot eivät näy Omakannassa.

Kanta-palveluiden käyttöönottojen myötä toimintatapoja voidaan kuitenkin yhtenäistää ja käyttöönottojen edetessä myös tietosisällöt yhtenäistyvät.

Lue lisää