Tavoitteena on lastensuojelun asiakasmäärien vähentäminen ja raskaiden lastensuojelutoimenpiteiden ennaltaehkäisy.

Turussa on käynnistynyt Diakonissalaitoksen, Turun kaupungin ja Me-säätiön Vamos-toiminta, jolla pyritään ehkäisemään lasten ja nuorten syrjäytymistä. Tavoitteena on lastensuojelun asiakasmäärien vähentäminen ja raskaiden lastensuojelutoimenpiteiden ennaltaehkäisy.

– Taustalla on tieto siitä, että turkulaisista lapsista ja nuorista vuosittain noin joka kymmenes on tarvinnut lastensuojelun apua. Lisäksi olemme huolissamme yläkouluikäisistä nuorista. Siksi Vamos-toiminta kohdistuu 12–19-vuotiaisiin ja heidän vanhempiinsa, kertoo perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualuejohtaja Sirpa Kuronen Turun kaupungin hyvinvointitoimialalta.

Turun kaupunki ja Me-säätiö rahoittavat ja Helsingin Diakonissalaitos järjestää toiminnan.

– Me-säätiö on Ilkka Paanasen ja minun hyväntekeväisyysprojekti. Haluamme kitkeä yhteiskunnallista eriarvoistumista ja vielä erityisesti kotimaakunnassa, kertoo Mikko Kodisoja.

Lähtökohtana luottamus

Vamos-toiminnassa olennaisinta on kokonaisvaltainen ja dialoginen työote, joka lähtee luottamuksen rakentamisesta. Nuorille ei aseteta aikarajaa eikä heitä myöskään rangaista toiminnan laiminlyömisestä. Jokaiseen nuoreen tutustutaan yksilönä ja heihin käytetään niin paljon aikaa kuin tarve vaatii.

Nuorille avoimet Vamoksen tilat avataan Yliopistonkatu 25:ssa. Lisäksi tiloissa on kaupungin terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen työntekijöiden palveluita. Lisäksi nuorten työllistymistä tukeva Ohjaamo-hanke avaa ovensa samoissa tiloissa.

Turun kaupunki ja Me-säätiö jakavat kolmen seuraavan vuoden ajan Vamos-toiminnan kustannukset puoliksi. Vuositasolla kokonaiskustannukset ovat 400 000 euroa. Kolmen vuoden jälkeen toiminta siirtyy kokonaan kaupungin rahoitettavaksi.

Lisätietoja:

Vamosnuoret, Turku