Tähän saakka digitaaliset terveyspalvelut on suunniteltu ammattilaisten tarpeisiin, eikä niinkään asiakkaiden. Jatkossa tämä tulee muuttumaan, mikäli Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut (ODA) -hanke pääsee tavoitteisiinsa. Myös Turku on mukana hankkeessa rakentamassa terveyspalveluiden uutta tulevaisuutta.

Palvelut voisivat olla parempia

ODA-hankkeen tavoitteena on luoda laaja digitaalinen palvelukokonaisuus, jossa asiakas ottaa enemmän vastuuta hyvinvoinnistaan.

Asiakas tekee ensimmäisenä digitaalisen hyvinvointitarkastuksen. Tarkastus muodostuu terveydenhuollon ammattilaisen järjestelmistä tulevista tiedoista, käyttäjän antamista tiedoista ja muista terveyssovelluksista tulevista tiedoista.

Palvelu tekee tietojen pohjalta automaattisen oirearvion. Tietoja, kuten painoa ja kolesterolia verrataan ikäryhmään. Tämän pohjalta palvelu tekee tulkinnan terveydentilasta, eli onko kaikki hyvin, vai onko syytä huoleen?

Oirearvion yhteydessä palvelu tekee arvion asiakkaan palvelutarpeesta. Mikäli asiakkaalla on esimerkiksi ylipainoa tai kolesterolia, palvelu vinkkaa mahdollisuuksista ja keinoista muutoksiin.

Muutokset tapahtuvat sähköisen hyvinvointisuunnitelman avulla. Se pitää sisällään tavoitteita, ohjeita ja tukea sekä seurantaa ja kannustusta. Yhteydenpito terveydenhuollon ammattilaisiin, tai muihin samojen tavoitteiden kanssa painiviin käy vaivattomasti suoraan palvelun kautta.

Lopulta tuloksena on tyytyväinen asiakas, joka on onnistunut parantamaan terveyttään ja pidentämään elinikäänsä – helposti, digitaalisesti asioiden.

Digitalisaatiolla sujuvampia palveluita

Palvelukokonaisuuden ydin muodostuu arvopalveluista, joilla tarkoitetaan järjestelmän älykkyyttä hyödyntää asiakkaan tietoja ja ohjata asiakasta oikein. Ohjaus vaihtelee terveydentilan mukaan oirearviosta palvelutarpeen arviointiin.

Palvelukokonaisuuden suurin hyötyjä on asiakas, joka saa hyvinvointinsa tueksi helppokäyttöisen ja monipuolisen terveyspalvelun. Palvelun myötä ammattilaisten aikaa vapautuu rutiininomaisista tehtävistä muihin tehtäviin. Toiveissa on, että tämä näkyy myös asiakkaalle esimerkiksi sujuvampina vastaanottopalveluina.

Palveluiden kehityksellä saavutetaan myös merkittäviä kustannushyötyjä. ODA:n tilaaman kustannushyötyanalyysin mukaan uusien palveluiden avulla on mahdollista saavuttaa pelkästään Turussa jopa 2,5 miljoonan euron säästöt.

Valtakunnallinen hanke

ODA-hanke alkoi vuonna 2014 määrittelyprojektilla, jossa sähköisten terveyspalveluiden tulevaisuutta oli valmistelemassa hankkeen isäntä Espoo, sekä toimijat Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) Hämeenlinna, Joensuu, Oulu, Tampere ja Turku.

Nyt heti määrittelyprojektin jälkeen on käynnistymässä kolmivuotinen toteutusprojekti, jonka aikana palvelukokonaisuus on tarkoitus saada valmiiksi.

Toteutusprojektin alkaessa mukaan liittyy myös uusia toimijoita. Mukaan ovat tulossa Helsinki, Vantaa, Kuopio ja Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö (YTHS). Uusien toimijoiden myötä hankkeen piirissä tulee olemaan jo yli kaksi miljoonaa henkilöä.

Tavoitteena on, että uudet, tulevaisuuden terveyspalvelut ovat asiakkaiden käytössä hankkeen päättyessä 31.4.2018

Lisätietoja: