Turun kaupunki kokeilee kesäkuusta syyskuuhun Täsä-nimistä mobiilisovellusta, jolla voi kommentoida Turun kaupunkisuunnittelua ja paikkoja koskevaa kehittämistä. Sovellus on kokeilun ajan yksi Turun kaupungin virallinen osallistumisen kanava.

 

Kokeilu on osa mobiiliosallistumisen tutkimusta, johon osallistuvat Turun yliopiston lisäksi Örebron yliopisto ja FTW televiestinnän tutkimuskeskus Wienistä.

Sovelluksella voi kertoa paikkoja koskevista ideoista ja ongelmista sekä luoda kyselyitä. Julkaisut näkyvät sovelluksessa kartalla. Julkaisuihin voi lisätä kuvia, asiasanoja ja mielialan.

Turun kaupunki antaa sovelluksessa ”tehtäviä”, joihin se toivoo perusteltuja vastauksia. Kaupunkilaiset voivat laatia sovelluksessa tehtäviä myös toisilleen. Kaikki julkaisut näkyvät jokaiselle sovelluksen käyttäjille. Tarkoitus on, että sovelluksessa esiin tuoduista asioista käydään keskustelua. Julkaisuja voi kommentoida ja niistä voi tykätä.

Tehtäviä ovat laatineet kaupunkisuunnittelun, vapaa-aikatoimialan ja keskustan kehittämisyhdistys Keskellä Turku ry:n työntekijät. Toimialat ja liikelaitokset voivat edelleen ehdottaa tehtäviä tutkimusjohtaja Sampo Ruoppilalle.

Maailman edistynein osallisuussovellus

Älypuhelimien osuus matkapuhelimista on vahvassa kasvussa ja sovelluksia tulee uusille alueille, hiljalleen myös kansalaisten osallistumiseen.

– Kyseessä on maailman edistynein osallisuussovellus, kertoo Suomen osahankkeen johtaja, tutkimusjohtaja Sampo Ruoppila Turun yliopistosta.

Sovellus tuo sosiaalisesta mediasta tutut vuorovaikutuksen muodot osaksi kansalaisosallistumista.

Sampo Ruoppila

Edistyneen siitä tekee runsas vuorovaikutteisuus: tieto liikkuu keskustellen kaupungista kansalaisille ja toisin päin. Yhtäältä kaupunki antaa tehtäviä ratkottavaksi ja keskusteltavaksi. Toisaalta kaupunkilaisilla on helppo väline osallistua ja keskustella ideoista keskenään. Myös suunnittelijoita ja muita virkamiehiä on pyydetty osallistumaan sovelluksessa käynnistyviin keskusteluihin.

Mobiilin avulla osallistua voi missä ja milloin vain. Tutkijat odottavat, että ideoita kerrotaan paikan päällä heti kun ne tulevat mieleen.

– Oletamme että kaupunkilaisten esiin nostamissa asioissa on runsaasti hyviä ideoita ja näkökulmia, joita virkamiehet eivät ole tulleet ajatelleeksi.

Sovellusta käytetään Turun kaupunkisuunnittelussa

Tutkijat toivovat, että kaupunkilaiset innostuvat kokeilemaan sovellusta runsaslukuisesti. Täsässä kerättyä tietoa käytetään sekä Turun kaupunkisuunnittelun ja päätöksenteon valmisteluun että mobiiliosallistumisen akateemiseen tutkimukseen.

Kaikki kaupungin Täsässä antamat tehtävät liittyvät suunnittelussa tai valmistelussa oleviin hankkeisiin. Tutkijat analysoivat kaiken sovelluksessa julkaistun materiaalin ja raportoivat sen kaupungille. Tutkimuksessa mukana olemisen huomaa lähinnä siitä, että käyttäjäksi rekisteröitymisen jälkeen saa vastattavakseen kyselyn.

– Vaikka se tuntuisi hieman pitkältä, pyydämme kaikkia vastaamaan siihen huolellisesti. Nämä ovat tutkimuksen kannalta oleellisia taustatietoja, Ruoppila sanoo.

Turun kaupunki toimii kehitysalustana uudenlaiselle digitaaliselle palvelulle.

– Oletan että vuorovaikutteisista mobiiliosallistumisen sovelluksista tulee arkipäiväisiä viiden vuoden sisällä, Ruoppila toteaa.

Turussa tätä lähitulevaisuutta testataan jo nyt käytännössä. Teknologista kehitystä suurempia haasteita ovat osallisuuden kehittäminen paikallisdemokratiassa ja digitaalisten laitteiden käyttökulttuurin kehittyminen.

Mobiilisovellus Täsä on ladattavissa maksutta kaikkiin älypuhelimiin ja tabletteihin sovelluskaupoista. Käyttö vaatii käyttäjäksi rekisteröitymisen.

Lisätietoja: