Turun kaupunki ja Siemens ovat kolmen vuoden yhteistyön aikana löytäneet useita uusia kestävän kaupunkikehityksen ratkaisuja keskikokoisille kaupungeille. Näin pitkäjänteinen yhteistyö on maassamme ja kansainvälisesti harvinaislaatuista.

Yhteisissä selvityksissä on sovellettu kaupunkikehittämisen uusia ajatusmalleja sekä arvioitu uusimman teknologian tuottamia mahdollisuuksia ja vaikutuksia Turun kehitykseen. Näitä ovat olleet muun muassa Skanssin ja Linnakaupungin asuntoalueiden kestävän kehityksen tutkimus sekä Turkuun suunnitellun pikaraitiotien vaikuttavuusarviointi.

– Olemme saaneet paljon tietoa siitä, miten muissa kaupungeissa on onnistuttu kaupunkisuunnittelussa. Lisäksi Siemens on tuonut tietoa kaupunkiteknologioistaan esimerkiksi liikenteeseen, rakennuksiin ja sähkön jakeluun. Nämä helpottavat Turun kaupunkisuunnittelussa, mikä on arvokasta, Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell kertoo.

– Me olemme saaneet hyödyllistä uutta tietoa siitä, miten keskikokoiset kaupungit toimivat. Turku on ollut näkemyksellinen kumppani, joka on uskaltanut lähteä poikkeukselliseen yhteistyöhön. Suosittelen samanlaista rohkeutta myös muille. Siitä hyötyvät kaikki, Siemensin toimitusjohtaja Janne Öhman pohtii.

Yhteistyöstä syntynyt työkalupakki kaikkien käyttöön

Turun kunnianhimoisena tavoitteena on vähentää kaupungin nettokasvihuonepäästöt nollaan vuoteen 2040 mennessä. Tähän pyritään kehittämällä kaupungin joukkoliikennettä, energiantuotantoa ja rakennuskantaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Siemens on auttanut Turkua pyrkimyksissään tuomalla yhteistyöhön asiantuntemuksensa uusimmista teknisistä innovaatioista ja ratkaisuista, esimerkiksi sähkölinja-autoista, älykkäästä sähköverkosta ja talotekniikan automaatiosta. Näiden ratkaisujen avulla saadaan pienennettyä hiilidioksidipäästöjä, vähennettyä energiankulutusta ja rakennettua uusia älykkäitä asuinalueita.

– Turun kaupungin ja Siemensin välisen yhteistyön kantavana ajatuksena on ollut parantaa turkulaisten elämänlaatua. Kaikki yhteistyön aikana syntyneet ratkaisut ovat omalla tavallaan luomassa parempaa ja kestävämpää kaupunkia, Öhman kertoo.

Kumppanit ovat laatineet työkalupakin, jota muut kaupungit ja yritykset voivat käyttää samankaltaisen yhteistyön tukena. Tämä työkalupakki on ensimmäinen, jossa keskitytään nimenomaan julkisen ja yksityisen sektorin väliseen yhteistyöhön.

– Uskon vahvasti, että yhteistyömme opeista on hyötyä myös muille kaupungeille. Haluamme Siemensin kanssa jakaa näitä oppeja ja tietoja myös muille, Randell sanoo.

Turun kaupungin ja Siemensin yhteistyö alkoi vuonna 2011 maailman liike-elämän kestävän kehityksen neuvoston (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD) Urban Infrastructure  –ohjelman myötä. Turku toimi ohjelmassa pilottikaupunkina ja sen seurauksena Turku ja Siemens alkoivat suunnitella yhteistyötä keskikokoisten kaupunkien kestävän kehityksen edistämiseksi ja allekirjoittivat kolmivuotisen strategisen kumppanuussopimuksen vuonna 2012.

Yhteistyökumppanit ovat julkaisseet raportin yhteenvetona kolmen vuoden aikana tehdystä yhteistyöstä.

Tutustu loppuraporttiin: