Sijaisten tarve työpaikoilla tulee esille yleensä yllättäen. Esimerkiksi hyvinvointitoimialan vanhuspalveluissa sijaisia tarvitaan nopeasti. Siksi ei ole yhdentekevää, miten ja kuinka pienellä hallinnollisella työllä haku tapahtuu. Turussa on käytetty tekstiviestiavusteista sijaishakua vuodesta 2011 ja sijaisen saa palkattua tilastojen mukaan keskimäärin hieman alle 28 minuutissa.

Tekstiviestiavusteinen sijaisvälitys:

  • vähentää manuaalisen työtä (kustannukset laskevat ja työpanos voidaan käyttää järkevämmin)
  • nopeuttaa sijaisen löytämistä verrattuna perinteiseen tekstiviestien lähettämiseen tai soitteluun
  • parantaa sijaisvälitysprosessin laatua (mm. kaikille tekstiviestisijaistarjoukseen vastanneille sijaisille ilmoitetaan tekstiviestein myös lopputulos) ja sijaistarjoukset lähtevät vain soveltuviksi todetuille.

Tekstiviestiavusteisella sijaishaulla tarkoitetaan sellaista sijaisvälitystä jossa organisaation sijaistarpeen täyttämiseen on käytetty Kuntarekry-ohjelmiston ”Tekstiviestihaku”-toimintoa.

– Kuntarekry ja sen ohella tekstiviestiavusteinen sijaishaku otettiin Turussa käyttöön vuoden 2011 tammikuussa, Turun kaupungin johtava rekrytointiasiantuntija Eeva Luotonen kertoo.

Hakua helppo käyttää ajasta paikasta riippumatta

Hyvinvointitoimialalla kaikkien aktiivisimmin sähköistä prosessia hyödyntävät yksiköt esimerkiksi Mäntykoti ja Kurjenpesä saavat sijaiset keskimääräistä nopeammin eli 12–22 minuutin kuluessa. Kyseessä on äkillisten ja akuuttien henkilöstöresurssien turvaamiseen tarkoitettu toimintamalli. Siksi käyttöä suositellaankin vain kriittisiin tilanteisiin.

Tekstiviestiavusteista sijaishakua ei kuitenkaan käytetä Turussa laajasti.

– Olen iloinen, että järjestelmä toimii näin tehokkaasti. Tietoisuuden lisääminen sijaishaun toimivuudesta voisi innostaa esimiehiä ottamaan järjestelmän vielä laajempaan käyttöön hyvinvointitoimialalla ja myös muilla kaupungin toimialoilla, Luotonen jatkaa.

Tietoisuuden lisääminen sijaishaun toimivuudesta voisi innostaa esimiehiä ottamaan järjestelmän vielä laajempaan käyttöön.

Eeva Luotonen

Yksi aktiivisesti tekstiviestiavusteista sijaishakua käyttävistä hyvinvointitoimialan vanhuspalveluiden yksiköistä on Kurjenmäkikoti.

– Ensinnäkin haku on helppokäyttöinen ja haun käyttäminen ei vaadi istumista työpisteellä. Voin itse valita kenelle lähetän viestin: meillä aiemmin olleille hyville ja tutuille henkilöille tai mahdollisesti ihan uusille henkilöille. Voin myös määritellä sijaisen pätevyysvaatimukset, esimerkiksi tarvitaanko tutkinto tai voiko sijainen olla myös opiskelija, listaa esimies Sirpa Karppinen Kurjenmäkikodista tekstiviestihaun hyviä puolia.

– Tieto sijaisen ilmoittautumisesta tulee kätevästi sähköpostilla ja/tai tekstiviestillä. Voin käydä katsomassa sijaisen tietoja Kuntarekrystä ja mahdollisesti ottaa häneen tarvittaessa yhteyttä sekä kirjoittaa työmääräyksen heti valmiiksi, jatkaa Karppinen.

Omien tietojen ylläpito vaatii myös sijaiselta aktiivisuutta eli hakijat ovat oikeasti motivoituneita myös tulemaan töihin. Jotain pientä kehitettävääkin voisi vielä olla.

– Kuntarekryn tiedoissa ei näy henkilötunnusta, ainoastaan syntymäaika. Työmääräyksen kirjoittamiseen tarvitaan henkilötunnusta ja siksi yhteydenotto tarvitaan jo ennakkoon, Karppinen toivoo.

Sijaistyöstä kiinnostunut voi jättää tietonsa sivulla:
Hyvinvointitoimialan sijaisuudet, kesätyöt ja keikkatyöt

”Sijainen löytynyt”-prosessin läpimenoajan mittaaminen on alkanut, kun käyttäjä on käynnistänyt tekstiviestisijaishaun ja päättynyt, kun sijainen on tekstiviestillä vastannut ja saanut vahvistuksen kiinnityksestä. Tutkimus toteutettiin vuonna 2014. Kuntarekry.fi -mobiilipalvelun toimittaa Elbit Oy.