Yrityskehittämö Bastu on osa Sitran ja Turun kaupungin aloittamaa kolmivuotista yhteistyötä. Hanke pyrkii luomaan Turkuun tulevaisuuden liiketoimintaa kiertotaloutta edistämällä.

Bastu-yrityskehittämö on Turun seudun yrittäjien aloitteesta alkunsa saanut hanke jonka tarkoituksena on rakentaa alueelle kiertotaloutta edistävää, kuudennen aallon yritystoimintaa.

– Ajatus kuudennesta aallosta perustuu talouden sykleihin. ICT-teknologiaan liittyvä viides aalto on tulossa päätökseen, mikä näkyy hitaassa talouskasvussa. Seuraava aalto nojaa teknologian ja resurssien älykkääseen käyttöön, Bastun koordinaattori, Senior Advisor Keijo Koskinen kertoo.

– Olemme tottuneet käyttämään resursseja surutta, mikä on esimerkiksi ympäristön kannalta kestämätöntä. Kiertotalous pyrkii nimensä mukaisesti juuri päinvastaiseen kehitykseen.

Bastussa yhdistyy Varsinais-Suomen alueen yritysten ja Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksen osaaminen. Yrityskehittämön toimintafilosofia pohjaa professori Markku Wileniuksen pitkäaikaiseen tutkimus- ja kehitystyöhön.

Niko Kyynäräinen ja Keijo Koskinen uskovat kuudennen aallon talouden kehittämismahdollisuuksiin.

Hanke etsii monenlaisia toimijoita

Bastu hakee toimintaansa mukaan erilaisia yrityksiä, jotka haluavat kehittää paitsi omaa bisnestään myös alueen elinvoimaisuutta. Yksi esimerkki yrityskehittämön visioista on saada Turun Meyerin telakka toimimaan nykyistä enemmän kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

– Kaupungin strategiaan on kirjattu painokkaasti kiertotalouden edistäminen. Bastu on yksi konkreettinen väline, jonka avulla edistäminen on mahdollista, Turun kaupungin elinkeinojohtaja Niko Kyynäräinen kertoo.

Kaupungin strategiaan on kirjattu painokkaasti kiertotalouden edistäminen

Bastussa yritysten ideoita jalostetaan, tarjotaan mentorointia ja autetaan kuudennen aallon bisneksen luomisessa. Hankkeen oheen ollaan perustamassa rahastoa, jonka avulla voidaan tarvittaessa auttaa lupaavia konsepteja eteenpäin.

– Suomessa on kaikki rakennuspalikat kasassa. Maamme yritysmaailmassa on paljon osaamista, matala hierarkia ja keskusteleva kulttuuri, joten mahdollisuudet kuudennen aallon talouden kehittämiseen ovat hyvät, Koskinen tiivistää.

Lue lisää: