Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia tavoittaa paremmin yksinäisiä ikäihmisiä aletaan työstää toukokuussa käynnistyneessä hankkeessa. Let us be active! – Social inclusion of older people through volunteering in Estonia, Latvia and Finland -projektin tavoitteena on parantaa ikäihmisten osallisuutta vapaaehtoistoiminnan avulla. Turun lisäksi mukaan ovat lähteneet Riika ja Pärnu.

Projekti lähtee liikkeelle kunkin kaupungin vapaaehtoistoiminnan nykytilanteen kartoituksella. Saatu tieto liitetään mukaan muuhun palveluohjaukseen. Tämän jälkeen tutkitaan kyselyjen ja haastattelujen avulla mitkä ovat seniorien ja ammattilaisten mielestä parhaita tapoja osallistua vapaaehtoistoimintaan.

Tulosten perusteella senioreille ja sosiaali- ja terveysalan sekä vapaa-aikatoimialan työntekijöille järjestetään työpajoja ja koulutusta vapaaehtoistoiminnasta. Kumppaneiden kesken jaetaan kokemuksia ja kehitetään vapaaehtoistoimintaa yhteisissä seminaareissa.

– Kaupunkien yhteistyöllä ja löydetään vapaaehtoistoimintaan varmasti uudenlaisia vaihtoehtoja, joiden avulla tavoitetaan myös yksinäisiä ja vähemmän aktiivisia seniorikansalaisia vapaaehtoistoiminnan pariin, totesi projektipäällikkö Karolina Mackiewicz Turussa toukokuun 21. päivänä pidetyssä projektin käynnistysseminaarissa.

– Vapaaehtoistoiminta ja sen näkyväksi tekeminen liittyy Turun kaupungin ja kolmannen sektorin kumppanuuksien kehittämiseen ja se on osa Turku 2029 strategian Hyvinvointi- ja aktiivisuus -ohjelman toimeenpanoa. Tämänkin vuoksi Turku on hankkeessa innolla mukana, kertoo hankejohtaja Kristiina Hellstén.

Lisätietoja hankkeen englanninkielisisltä sivuilta: www.letusbeactive.eu

Let us be active! -projekti käynnistyi 1.5.2015 ja se päättyy 31.12.2016. Turun ohella hankkeessa ovat mukana Riika ja Pärnu. Kaupungit kuuluvat myös WHO:n Terveet kaupungit -verkostoon. Hanketta hallinnoi Baltic Region Healthy Cities Assosiation (Itämeren alueen Terveet kaupungit ry).