Turun tavoite tulla hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2040 mennessä toi kaupungille jaetun kuudennen sijan globaalissa arvioinnissa, jossa verrattiin maailman kaupunkien raportoimia ilmastotavoitteita. Tulokset julkistettiin tällä viikolla YK:n yleiskokouksen yhteydessä pidetyllä New Yorkin ilmastoviikolla.

Aiheesta lisää:

Lisää kiertotaloudesta sekä Turun kaupungin ja Sitran yhteistyöstä:

Parhaiten vertailussa pärjäsivät Melbourne ja Kööpenhamina sekä useat ruotsalaiset kaupungit. Melbournen tavoite on olla hiilineutraali 2020 ja Kööpenhaminan 2025.  Jaetulla kuudennella sijalla ovat Turun lisäksi Santa Fe, Tukholma ja Antwerp.

Kunnianhimoisia ilmastotavoitteita asettaneet kaupungit hakevat edelläkävijän roolista ja maineesta myös merkittävää taloudellista hyötyä. Esimerkiksi Kööpenhamina ja Tukholma mainitaan usein maailman johtavina hyvien ympäristöratkaisujen kehitysalueina.

Kaupunkien keskeisimmät keinot vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ovat uusiutuvan energian lisääminen, energiatehokkuuden parantaminen sekä liikenteen päästöjen vähentäminen esimerkiksi joukkoliikennettä kehittämällä ja yhdyskuntarakennetta parantamalla.

Ahkera ilmastotyö voi tuoda maailmanluokan hyödyt

Sitrassa Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta -teemaa johtava Mari Pantsar näkee Turun kunnianhimoisissa tavoitteissa talouden ja hyvinvoinnin menestyksen mahdollisuuksia.

– On vastikään arvioitu, että kaupunkien investoinnit hiilineutraaliuteen ovat globaalisti jopa 17 000 miljardin dollarin mahdollisuus.

Turku onkin nyt haasteiden edessä: pystyykö se kehittämään kaupunkiseutua vähähiiliseksi askel askeleelta niin, että paitsi ilmastotavoitteet täyttyvät, myös seudulla saadaan kehitettyä vähähiilisiä ratkaisuja vietäväksi maailman kaupunkien tarpeisiin.

– Hienoa, että kaupunki on asettanut korkeita tavoitteita - ilman niitä ei saavuteta mitään, Pantsar toteaa.

Turussa edetään vauhdilla

Turussa uusiutuvan energian investoinnit etenevät vauhdilla: Luolavuoreen valmistuu tänä vuonna Suomen suurin pellettilaitos tuottamaan uusiutuvaa vara- ja huippuvoimaa ja Naantalin uusi voimalayksikkö valmistuu 2017. Uusiutuvan energian osuus tuleekin Turussa fossiilista suuremmaksi jo ennen vuotta 2020. Tällä hetkellä osuus on 25 - 30 prosenttia. Turun kaupunkiseudun kunnat ovat myös yhdessä kehittäneet seudullisen joukkoliikenteen, Fölin, josta on tullut käyttäjien arvostama ja hyvin toimiva palvelu.

Turku on myös alkanut panostaa entistä vahvemmin kiertotalouden kehittämiseen. Yksi hyvä esimerkki tästä on kehittämiskumppanuus Sitran kanssa ja yhteistyössä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen sekä yritysten ja rahoittajien kanssa käynnistetty Bastu-hanke. Myös esimerkiksi meriteollisuuden panostukset ympäristöystävällisiin ratkaisuihin ovat hyvin merkittäviä.

Globaalin vertailuraportin “Unlocking Ambition: Top Corporate and Sub-national Climate Commitments, September 2015 Update” tuottivat Climate Action Group ja Carbon Disclosure Project. Kaupunkien ja alueiden lisäksi raporttiin on koottu tiedot myös yritysten johtavista ilmastotavoitteista. Tiedot perustuvat YK:n ilmastositoumusten rekisteriin.