Turun kaupungin nykyisestä autokannasta noin 40 prosenttia olisi melko helposti korvattavissa sähköisillä ajoneuvoilla, toteaa tuore ajoneuvokannan uudistamiseksi tehty selvitys. Lisäksi autojen yhteiskäyttöä parantamalla voidaan merkittävästi vähentää ajoneuvojen tarvetta ja säästää rahaa.

Autokannan sähköistäminen onnistuu hyvin erityisesti toimialoilla, joilla käytetään pääasiassa henkilöautoja ja ajetaan lyhyitä matkoja. Esimerkiksi suuren hyvinvointitoimialan autokanta voitaisiin sähköistää lähes kokonaan. Sähköistämisen esteenä useissa kaupungin toiminnoissa on kuitenkin raskaiden ajoneuvojen tarve sekä erityisvaatimukset, kuten maastokelpoisuus tai peräkoukut. Markkinoilla on tällä hetkellä vielä rajoitetusti näihin tarpeisiin vastaavia sähköisiä vaihtoehtoja.

Yhteiskäytön tehostaminen tuomaan säästöjä

Selvityksen perusteella kaupungin ajoneuvokannan käyttö on myös osittain tehotonta. Asiaa voidaan kuitenkin parantaa hyödyntämällä ajoneuvojen yhteiskäyttöä nykyistä enemmän. Myös raskaan kaluston ja erikoisajoneuvojen osalta voitaisiin tulla toimeen nykyistä pienemmällä ajoneuvomäärällä, jos kaupunkikonsernin sisäistä yhteiskäyttöä saadaan lisättyä. Lisäksi myös kallista oman auton käyttöä työasioiden hoidossa voidaan korvata autojen yhteiskäyttöä lisäämällä.

Selvitystyössä analysoitiin Turun kaupungin ajoneuvon käyttöä ja vaatimuksia. Kerätyt tiedot kattoivat ajoneuvojen merkin, mallin, päivittäiset käyttöajat, arviot päivittäisistä kilometrimääristä sekä pisimmistä yhdensuuntaisista matkoista. Tietojen perusteella arvioitiin, mitkä ajoneuvot olisi mahdollista korvata sähköautoilla. Sähköistämispotentiaalin arvioimiseksi tuotettiin myös verkkopohjainen työkalu sekä laadittiin analyysiin pohjautuvia suosituksia autokannan sähköistämiseksi ja autojen käyttöasteen nostamiseksi.

Mobiilisovellukset yhteiskäytön tehostamisen tueksi

Oman ajoneuvokannan lisäksi myös ulkoisilta palveluntarjoajilta hankittava sähköautojen yhteiskäyttöpalvelu voi olla hyvä vaihtoehto henkilöstön työasialiikkumiseen. Kokonaisuutena sähköisen liikenteen palvelut kehittyvät nopeasti ja alan liikevaihto kasvaa.

Joustavaan yhteiskäyttöön kuuluvat myös toimintaa helpottavat mobiilisovellukset. Esimerkiksi useiden operaattoreiden yhteiskäyttösähköautot ja latauspisteet voi jo nyt varata joustavasti kännykällä.

Latauspisteverkosto kehittyy jatkuvasti

Liikenne aiheuttaa tällä hetkellä viidenneksen Turun alueen kasvihuonepäästöistä. Sähköautot ovat päästöttömiä ja meluttomia ja niiden käyttökustannukset ovat merkittävästi polttomoottoriautojen käyttökustannuksia pienempiä. Turun kaupunki ja Turku Energia kehittävätkin sähköautojen latauspisteverkostoa kaupungin alueella ja verkosto kehittyy nopeasti muuallakin Suomessa. Turun kaupunki ja konserniyhtiöt ovat myös jo hankkineet henkilöstön yhteiskäyttöön sähköautoja. Kaupunginhallituksen lokakuussa 2013 tekemän päätöksen mukaisesti kaupungin tulisi suosia sähköistä ja biokaasukalustoa sekä omissa että palveluntarjoajiensa kalustohankinnoissa.

Turun kaupungin ajoneuvokannan uudistamissuunnitelma -selvitys tehtiin Ramboll Finland Oy:n ja Hermia Groupin toimesta osana Euroopan Komission rahoittamaa kansainvälistä Emobility Works -hanketta. Työn toteuttamisesta vastasivat Rambollin asiantuntijat Sini Kahilaniemi ja Pekka Stenman sekä Hermia Groupin Ulla Nieminen. Turun kaupungin puolesta työn ohjaukseen osallistuivat logistiikkapäällikkö Seppo Salmela, kehittämispäällikkö Risto Veivo, logistiikkasuunnittelija Tomi Mustonen sekä projektikoordinaattorit Maija Rusanen ja Janne Rinne Itämeren kaupunkien liitosta.