Potilastiedon arkisto, sähköinen resepti ja asiakkaiden käyttöön tarkoitettu Omakanta-palvelu ovat osa Kansallista Terveysarkistoa eli Kantaa. Milloin tiedot siirtyvät terveydenhuollon yksiköiden välillä ja miten tähän voi itse vaikuttaa?

Palvelua käytetään jo laajasti. Kun palvelut ovat käytössä kaikissa terveydenhuollon yksiköissä, hoitotiedot ja sähköiset reseptit ovat aina terveydenhuollon henkilökunnan ja potilaiden käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Kun potilastiedot arkistoidaan sähköisesti yhteen paikkaan, hoitohenkilökunnan työ helpottuu ja aikaa säästyy, kun tietoja ei tarvitse kysellä kaikista potilasta aiemmin hoitaneista yksiköistä.

Kansalaiset hyötyvät valtakunnallisesta palvelusta myös liikkuessaan eri osissa maata. Potilastiedon arkiston kautta potilastiedot ovat käytettävissä niissä terveydenhuollon toimintayksiköissä, jotka niitä potilaan hoidossa tarvitsevat.

Tietojen siirtyminen eri yksiköiden välillä

Voit tutustua informaatioon itse Omakanta-palvelussa. Lisäksi lääkärin- tai hoitohenkilökunnan vastaanotolla sinua informoidaan ensimmäisellä kerralla tietojen siirtymisestä.

Sairaanhoitopiirin alueella tietosi ovat käytettävissä eri yksiköiden välillä, kun sinua on ensin informoitu tietojen siirtymisestä. Jos tietoja välitetään eri sairaanhoitopiirien välillä, tarvitaan tähän suostumuksesi.

Omakanta-palvelussa voi milloin tahansa myös kieltää tietojen näkymisen eri terveydenhuollon yksiköissä eli perua jo annetun suostumuksen. Suostumuksen voi perua myös terveydenhuollon henkilökunnan vastaanotolla. Kielto voi vaikuttaa hoitoosi, jos ammattilaisella ei ole käytössä kaikkea tarvittavaa informaatiota.

Sähköinen reseptin uusiminen Omakanta-palvelussa

Sähköinen reseptin uusiminen onnistuu Omakannassa marraskuun alusta lähtien.

Uusimispyyntö lähetetään terveydenhuollon yksikköön - ei yksittäiselle lääkärille. Omakanta-palvelu tarjoaa reseptin uusijalle automaattisesti terveydenhuollon yksikköä, joka on määrännyt viimeisimmän lääkkeen potilaalle. Reseptiä uusiva kansalainen voi lähettää pyynnön mihin tahansa uusimispyyntöjä vastaanottavaan yksikköön. Terveydenhuollon ammattilaisella on oikeus olla uusimatta reseptejä, jos hoitosuhdetta ei ole tai hänellä ei ole tarvittavia tietoja käytössään.

Turun kaupungin terveydenhuollon yksiköt

Turun kaupungin terveydenhuollon yksiköt muodostavat yhden yhteisen toimintayksikön ja rekisterin. Tämän rekisterin sisällä potilaan tietoja saa katsoa kaikilla erikoisaloilla potilaan hoidon edellyttämässä laajuudessa, eikä katsominen edellytä erillistä lupaa.

Potilasasiakirja-asetus edellyttää psykiatrian tietojen erityissuojausta. Psykiatrian tiedot eivät ole automaattisesti käytössä, mutta ammattilaisen niin arvioidessa niitä voidaan käyttää, eikä tämä edellytä potilaan lupaa. Erityissuojaus ei koske lääkitystietoja eikä kriittisiä riskitietoja.

Tietoja ei katsota ilman syytä

Väärinkäytösten estämiseksi potilastietojärjestelmään jää lokitieto siitä, kuka potilaan tiedoissa on käynyt, mitä tietoja on katsottu, ja kuinka pitkään. Lokitietoja tarkastetaan omana toimintana pistokokeilla, ja potilaalla on oikeus pyytää itselleen selvitys lokitiedoista.

   

Kanta-palvelut:

  • Turun kaupunki otti Kanta-palvelut käyttöön marraskuussa 2014
  • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri otti käyttöön elokuussa 2015
  • Omakanta-palvelussa jokainen yli 18-vuotias pääsee katsomaan omia terveystietojaan, jonne kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla.
  • Omakanta-palvelussa annettavalla suostumuksella annat hoitoosi osallistuville henkilöille luvan katsoa Potilastiedon arkistoon tallennettuja tietojasi. Suostumus on voimassa toistaiseksi. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa.