Turun ilmastopäästöjä voitaisiin vähentää jopa 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Päästötavoite edellyttää niin kaupunkikonsernin omia toimia kuin myös kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen vahvaa osallistumista ilmastotalkoisiin sekä nykyistä kestävämpää liikennettä. Useat merkittävät yritykset ovat jo lähteneet aktiivisesti mukaan hiilineutraalin kiertotalouden luomiseen.

Turun kaupunginvaltuusto on jo vuonna 2009 asettanut  vuoden 2020 ilmastotavoitteeksi vähintään 20 prosentin päästövähennyksen vuoden 1990 tasosta. Vuonna 2040 Turun tavoitteena on olla kokonaan hiilivapaa kaupunkialue.

Vuoden 2020 tavoitteen Turku on jo saavuttamassa. Seuraavaa tavoitetta eli 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä kaupunki on työstänyt yhdessä  Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kanssa keväästä 2015 lähtien. Työssä on ollut asiantuntijatukena myös Suomen ympäristökeskus.

Keskeisimpiä keinoja 80 prosentin tavoitteen saavuttamisessa ovat kestävien energia- ja liikkumisjärjestelmien sekä niitä tukevan yhdyskuntarakenteen vahvistaminen. Jo käynnistettyjä merkittäviä toimenpiteitä Turussa ovat uusiutuvan energian investoinnit ja seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen. Hyvin ratkaiseva toimintalinja on myös kestävän kasvun ja vihreän talouden luominen yhdessä yritysten, yhteisöjen ja kansalaisten kanssa.

Yritykset kehittämään vähähiilisiä ratkaisuja

Turun kaupungin tavoitteena on vahvistaa myös alueen yritysten mahdollisuuksia kehittää vähähiilisiä ratkaisuja maailman tarpeisiin. Esimerkiksi Turun alueen meriteollisuudella on jo vahva ympäristöprofiili, joka näkyy kaikissa viimeaikaisissa laivatilauksissa. Turun kaupungin ja Sitran yhteistyön tuella myös käynnistetty yritysten ja tulevaisuuden tutkimuskeskuksen yhteinen BASTU-hanke. Se on sitouttanut mukaan kiertotalouden aktiiviseen kehittämiseen jo 40 yritystä ja yhteisöä.

Seuraavaksi Turku ja Sitra selvittävät, miten energiasektorin kehitystyötä vauhditetaan kohti uusiutuvilla energiamuodoilla toimivaa älykästä energiajärjestelmää ja kuinka tämä vahvistaa Turun alueen taloutta ja innovaatiotoimintaa. Uutena käynnistettävänä toimenpiteenä hyväksyttiin myös Turun ammattikorkeakoulun ja Lounais-Suomen jätehuollon ja kumppanien valmistelema tekstiilikiertotalouden kokeiluhanke.

Ilmastopolitiikan toimintalinjoja, resurssiviisaan kaupungin tiekarttaa sekä energian ja kiertotalouden kehityshankkeita on valmisteltu Turun ja Sitran yhteisessä ohjausryhmässä, johon kuuluvat Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell ja Sitran yliasiamies Mikko Kosonen sekä vastuuhenkilöitä molemmista organisaatioista, Turku Energiasta ja Lounais-Suomen jätehuollosta. Ohjausryhmä kokoontui viimeksi 30.10.2015.

Asiasanat: