Tiesitkö, että Varissuo-Lausteen alueella asuvista lähes 30 prosenttia puhuu muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia? Muualla Turussa osuus on noin kymmenen prosenttia.

Terveydenhoitaja Kaisa Salminen ottaa Lotta Käköseltä näytteen sormenpäästä. Vilma tarkkailee.

Varissuo-Lausteen alueella asuu noin 18 000 henkilöä. Heidän kaikkien oma terveysasema Varissuo ei ole. Lausteen asukkaat kuuluvat Mäntymäen terveysaseman alueeseen.

Osastonhoitaja Hilkka Ipatti kertoo, millaista on arki Varissuolla, Turun monikulttuurisimmassa lähiössä.

– Asiakkaat puhuvat yli 60:tä eri kieltä ja käytämme runsaasti tulkkipalveluja.

Hilkka Ipatti toimii hoitohenkilökunnan ja avustavan henkilöstön lähiesimiehenä huolehtien esimerkiksi työvuorosuunnittelusta ja hoitajien rekrytoinnista.

– Pyrin luomaan mahdollisimman hyvät työnteon edellytykset hoitajille ja lääkäreille. Huolehdin esimerkiksi siitä, että heidän työ-, tutkimus- ja hoitovälineensä ovat kunnossa.

Terveysaseman ohella samassa rakennuksessa toimivat myös neuvola, hammashoitola, kuntoutus, kotihoito ja laboratorio.

Ajanvarauspuheluita noin 140 ja noin 120 henkilöä asioi toimistossa päivittäin

Turun terveysasemien käyttämä TeleQ-puhelinajanvarausjärjestelmä avautuu klo 8.00 ja toiminta vastaanotoilla käynnistyy. Aamusta klo 10 asti suurin osa hoitajista soittaa TeleQ-puheluja. Ajat akuuttivastaanotoille annetaan aamun aikana.

Monet maahanmuuttajataustaiset tulevat varamaan ajan paikan päälle, varsinkin jos kielitaito ei riitä puhelimessa asiointiin.

– Keskimäärin noin 120 henkilöä päivässä käy asioimassa toimistossa. Puheluita ajanvaraukseen tulee n. 140 päivässä. Erot eri päivien välillä voivat olla hyvinkin suuret. Maanantai on vilkkain päivä niin puhelimessa kuin toimistossakin, Ipatti kertoo.

Jonohoitajatoiminnassa kaksi hoitajaa tutkii 15 minuutin vastaanotolla akuuttipotilasjonossa olevat. Tällaisia jonoaikoja on 36 päivässä. Tarvittaessa he konsultoivat lääkäriä.

– Lääkäri tekee diagnoosin nopeammin, kun hoitaja on suorittanut haastattelun ja esitutkinnan. Lisäksi kaikilla lääkäreillä ja hoitajilla on akuuttiaikoja päiväohjelmassaan.

Kaikista vastaanotoilla kävijöistä lähes kaksi kolmasosaa tarvitsee kiireellisen ajan samalle päivälle.

Ipatti kiittelee työpaikan hyvää henkeä ja yhteistyön sujuvuutta. Monikulttuurisessa lähiössä myös terveysasemalla työskentelee ulkomaalaistaustaista henkilökuntaa, siksi osa potilaista saa palvelua omalla äidinkielellään. Lääkäritilanne on tällä hetkellä hyvä, kaikki seitsemän lääkärin vakanssia ovat täytettynä. Tästä huolimatta ei kiireellisen hoidon jono on liian pitkä.

Hilkka Ipatti toimii myös Ulkomaalaistoimiston terveyspalvelujen osastonhoitajana.

– Pakolaiset ja oleskeluluvan saaneet ovat Ulkomaalaistoimiston asiakkaina kahdesta kolmeen vuotta, jonka jälkeen he siirtyvät terveysasemien asiakkaiksi.

Terveysasema sulkee ovensa klo 16.00. Vartija tarkastaa terveysaseman tilat ja varmistaa, että rakennus on tyhjä ennen ovien sulkeutumista.

 

Osastonhoitaja Hilkka Ipatti ja lähihoitaja Susanna Huuskonen ajanvarauksen tiloissa.

Alueella korkea työttömyys

Onko Varissuo jotenkin erilainen lähiö?

Alueen työttömyysprosentti on korkea. Työttömyys aiheuttaa monenlaisia terveydellisiä ongelmia. Työttömät on kuitenkin huomioitu.

– Järjestämme heille täällä terveystarkastuksia Runosmäen terveysaseman ohella yhdessä Turun AMK:n opiskelijoiden ja opettajan kanssa. Terveystarkastukseen voi tulla asuipa missä päin kaupunkia tahansa.

Varissuolla toteutetaan myös erilaisia hankkeita, esimerkiksi Kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömille. Palvelumuotoiluhanke on tuonut mukanaan uudenlaista tukea päihde- ja mielenterveysongelmaisille sekä lisää yhteistyötä kadun toisella puolella sijaitsevan sosiaalitoimiston kanssa.

Tutustu myös: