Turun kaupungin kustantama Joulurauha Suomen Turusta -teos kokoaa yksiin kansiin turkulaisen joulurauhaperinteen. Kaksikymmentä vuotta sitten traditio sai lisäksi aivan uuden ulottuvuuden, kun Turun tuomiokirkossa alettiin järjestää Ekumeeninen joulu -tilaisuuksia.

Joulurauhatradition säilymisessä ja vaalimisessa Turulla on erityisasema - siitäkin huolimatta, että moni Suomen kaupunki on katkoksen jälkeen ottanut uudelleen käyttöön tavan julistaa joulurauha. Vain Turussa tämä jouluinen tapa on jatkunut lähes katkeamattomana keskiajalta lähtien. Turun tärkeästä roolista kertoo myös se, että Vanhan Suurtorin julistustapahtuma radioidaan ja televisioidaan.

Kirja koostuu kolmesta itsenäisestä osasta

Joulurauha-kirjahanke käynnistyi keväällä 2014, jolloin VTL, historioitsija-tietokirjailija Tapani Kunttu, FT, kulttuurihistorioitsija Tarja Tuulikki Laaksonen ja VTT, professori Timo Soikkanen esittelivät ideoimansa kirjaprojektin Turun kaupungille. Syksyn tullen kirjoittajien ja kaupungin yhteistyö tiivistyi samalla kun kaupungin rooli kirjahankkeen tukijana ja tilaajana varmistui. Yhteisenä tavoitteena oli tutkimukseen perustuva, mutta samalla yleistajuinen ja runsaasti kuvitettu tietokirja.

Teos koostuu kolmesta itsenäisestä osasta, joista jokainen luo oman näkökulmansa joulurauhan teemaan. Aihepiirien rajaus pyrittiin tekemään niin, että päällekkäisyydet jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. Kukin kirjoittaja vastaa omasta tekstistään ja siihen liittyneestä tutkimustyöstä.

Tapani Kunttu tarkastelee joulurauhan julistustapahtuman lähihistoriaa ja nykyisyyttä joulurauhan julistajien ja muiden ohjelmansuorittajien kokemana. Tämän lisäksi hän tekee selkoa tilaisuuden radioinnin ja televisioinnin kehitysvaiheista sekä joulurauha-aiheisen muistitietokeruun annista.

Timo Soikkanen luo artikkelissaan katsauksen Ekumeeninen joulu Suomen Turussa - tilaisuuden 20-vuotiseen historiaan ja sisältöön. Tähän kuuluvat myös rauhanvetoomusten käsittely ja analysointi sekä erillisten humanitaaristen rauhanviestien esittely.

Tarja Tuulikki Laaksonen perehdyttää joulurauhan historiaan ja valottaa samalla, miten julistuspaikka on sidoksissa julistukseen. Hän selvittää myös joulurauhan juridista historiaa, musiikkiperinteen merkitystä ja antaa lyhyen katsauksen joulurauhasta muissa kaupungeissa.

Kirjoittajat ovat itse vastanneet teoksen kuvituksen valitsemisesta. Valokuvat ovat pääasiassa Turun kaupungin, Turun Sanomien ja Åbo Akademin kuva-arkistoista, mutta myös yksityiset henkilöt ovat lahjoittaneet kuvia käyttöön.