Entiselle Pääskyvuoren kasarmialueelle ja sen alapuoliseen rinteeseen on suunnitteilla koteja noin 1000 uudelle asukkaalle. Kaupunki järjesti syksyllä omistamalleen maa-alueelle tontinluovutuskilpailun, jonka tavoitteena oli löytää arkkitehtonisesti korkeatasoisia ja toteutuskelpoisia rakennussuunnitelmia.

Kilpailuun osallistuneet suunnitelmat

Kilpailun nettisivut:

Kilpailun pääpaino oli rakennusten maisemaan sovittamisessa sekä mielenkiintoisissa ja muuntojoustavissa asuntoratkaisuissa.

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta vahvisti 20.1.2016 arviointiryhmän esityksen kilpailuun osallistuneiden töiden järjestyksestä. Suunnitelmat jätettiin nimimerkillä. Nimimerkkien takana olevien ryhmien kokoonpanokuoret avattiin 21.1.

  1. sija: Nimimerkki ”Passerie”

Rakennusliike: Pohjola Rakennus Oy Länsi-Suomi
Suunnittelu: Arkkitehtitoimisto Järvinen&Kuorelahti Oy

Kilpailun voittanut suunnitelma on innovatiivinen. Sen pohjalta asuntoalueesta rakentuu persoonallinen, omaleimainen ja tunnistettava. Uudenlainen, mielenkiintoinen arkkitehtuuri luo alueelle hyvätunnelmaisen, asumisen uusia mahdollisuuksia toteuttavan kokonaisuuden. Vuorottain sijoitetut piste- ja lamellitalot, katutilaan avautuvien erilaisten pihatilojen sarjat sekä tonteittain vaihtelevat materiaali- ja värivalinnat, antavat yksittäisille rakennuksille ja koko alueelle omaleimaisen identiteetin. Mielenkiintoisena yksityiskohtana ”omakotitalomaisesti” toteutettu kerrostalon ylin kerros. Kerrostalon katolla asunto, jonka pihana kattoterassi.  Mahdollista on myös yhteistilojen sijoittaminen ylimpään kerrokseen, jolloin kaikki asukkaat pääsisivät nauttimaan alueen maisemista.

Asuntojakauma oli kilpailutöistä laajin. Se mahdollistaa monenlaisten perheiden ja asukkaiden asumisen alueella.

  1. sija: Nimimerkki ”Himmeli”

Rakennusliike: Lemminkäinen Talo Oy
Suunnittelu: SIGGE Arkkitehdit Oy

Himmelin arkkitehtuuri on hallittua, asiantuntevaa ja toteuttamiskelpoista. Sisäänkäyntien, porrashuoneiden ja kattoterassien teemaväritys lisäävät rakennusten tunnistettavuutta ja identiteettiä. Valaistujen eriväristen kattoterassien kajo luo asuinalueelle tunnistettavan yleisilmeen myös kauempaa katsottaessa. Katu- ja pihanäkymiin on saatu vaihtelua rakennusmassojen sijoittelulla. Kahden rakennuksen yhteispihajärjestelyt sekä maanalainen pysäköinti ajoluiskineen ovat harkittuja ja toimivia.

Rakennusten viihtyvyyttä lisäävä avarat porraskäytävät luonnonvalolla ja istutuksilla. Katoille sijoitetut talokohtaiset saunat oleskelutiloineen mahdollistavat näkymistä nauttimisen kaikille asukkaille.

  1. sija: Nimimerkki ”Pääsky poikineen”

Rakennusliike: YIT Rakennus Oy
Suunnittelu: Vahtera Arkkitehdit / Olli Vahtera Oy

Ehdotuksen  arkkitehtuuri on hallittua ja toteuttamiskelpoista. Pihajärjestelyt ja siihen liittyvät aidat, istutukset, materiaalivalinnat ja valaistus sekä maanalainen pysäköinti ajoluiskineen ovat harkittuja ja toimivia. Graafisesta betonista tehdyt valaistut pystyaiheet julkisivuissa lisäävät rakennuksen tunnistettavuutta.

Asemakaava vuoden loppuun mennessä. Tavoitteena rakentamisen aloittaminen vuonna 2019

Alueen asemakaavoitusta jatketaan yhteistyössä tontinluovutuskilpailuun osallistuneiden toimijoiden kanssa ja pohjana käytetään kilpailun suunnitelmia. Tontteja tarjotaan luovutettaviksi sijoitusjärjestyksessä kilpailuohjelman mukaisesti. Tarkennetut suunnitelmat tarkastetaan syyskuun 2016 loppuun mennessä. Tavoitteena on saada asemakaava valmiiksi kuluvan vuoden aikana. Tämän jälkeen alueelle suunnitellaan ja rakennetaan kadut, kunnallistekniikka ja silta Jaaninojan yli. Varsinainen asuinrakennusten rakentaminen voisi alkaa vuoden 2019 aikana. Uudisrakentamisen lisäksi alueelle jäävät taiteilijoiden työtiloina toimivat entinen kasarmi- ja ruokalarakennus. Tavoitteena on, että Pääskyvuorenrinteestä tulee uusi tunnistettava asuinalue ja se tarjoaa eri ikäryhmille erilaisia kerrostaloasumisen vaihtoehtoja.

Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto Järvinen&Kuorelahti Oy