Olemme koonneet turvapaikanhakijoihin ja -tilanteeseen liittyen yleisimmät Turun kaupunkia koskevat kysymykset vastauksineen. Listaa päivitetään jatkuvasti sen mukaan, kun uutta tietoa on saatavilla.

Lisätiedot ja palautteet:

Turun kaupungin palautepalvelu www.turku.fi/palaute

Tilanne yleisesti:

Viestintäjohtaja Saara Malila,
puh. 044 907 5710, saara.malila@turku.fi

Tilanne Turussa

(Päivitetty 14.6.2016)

Suomeen tulijoiden määrä on tasaantunut, minkä ansiosta turvapaikanhakijoille on pystytty järjestämään paremmin majoitukseen sopivia tiloja. Tilanne saattaa kuitenkin muuttua nopeastikin riippuen kansainvälisistä tilanteesta ja lainsäädännöllisistä muutoksista ja säädöksistä.

Tällä sivustolla ei oteta kantaa Maahanmuuttoviraston ja Suomen Punaisen Ristin vastuualueisiin koskeviin kysymyksiin.

Kysymyksiä ja vastauksia

Miten voin auttaa turvapaikanhakijoita?

Turvapaikanhakijoiden avuksi tehtävää vapaaehtoistyötä koordinoi Suomen Punainen Risti. Vapaaehtoisille on monenlaista tarvetta. Heistä on apua esimerkiksi lahjoitusvaatteiden lajittelussa, suomen kielen kerhoissa, harrastustoiminnassa ja kaupassa käynnin avustamisessa.

SPR:n vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua helposti verkossa, minkä jälkeen järjestön edustajat ottavat yhteyttä.

Yhdistysten ja ryhmien osalta auttamistyötä koordinoi Rosa Rantanen (rosa.rantanen@redcross.fi). Turvapaikanhakijat ovat myös kiinnostuneita tuomaan oman panoksensa yhdistysten ja ryhmien toimintaan.

Missä turvapaikanhakijat majoittuvat?

Suomen Punainen Risti on vuokrannut Mäntykodin Turussa turvapaikanhakijoiden majoitustilaksi. Mäntykotiin mahtuu majoitettavaksi 150 hakijaa. Retkeilymaja ja Turun kristillisen opiston alaikäisyksikkö suljetaan kesäkuun loppuun mennessä.

Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut, että marraskuun loppuun mennessä suljetaan Mäntykoti, Medivida Oy:n alaikäisyksikkö. SPR:n alaikäisyksiköistä vähennetään 10 paikkaa syyskuun loppuun mennessä.

Turvapaikanhakijoiden majoitustoiminta jatkuu edelleen Pansion vastaanottokeskuksessa.

Saavatko turvapaikanhakijat liikkua vapaasti Turussa?

Turvapaikanhakijoiden liikkumiselle Turussa ei ole rajoituksia.

Kuka vastaa turvallisuudesta hätämajoitusten ympäristössä?

Kaupunki osoitti hätämajoitustilat SPR:n pyynnöstä, ja vastaa siitä, että tila soveltuu käyttötarkoitukseen. Käyttöönotetut vastaanottokeskukset ja hätämajoitustilat sekä niiden vartiointi ovat SPR:n vastuulla.

Poliisi vastaa yleisestä turvallisuudesta ja järjestyksestä. Jos häiriöitä ilmenee, tulee soittaa hätänumeroon 112.

Poliisin mukaan aiemmin ei ole huomattu paikallista rikollisuuden kasvua niillä alueilla, jonne on perustettu hätämajoitustiloja tai vastaanottokeskuksia.

Onko Turun kaupunki lisännyt turvallisuuspalveluja esimerkiksi vartiointiliikkeiltä viime aikoina saapuneiden turvapaikanhakijoiden vuoksi?

Vartiointipalvelua hankintaa ostopalveluna ja sitä on tehostettu tarpeen mukaan. Viime kädessä tilojen haltija eli SPR vastaa mahdollisista vartioinnista ja niistä aiheutuneista kustannuksista, ei kaupunki.

Mitä eroa on Pansion vastaanottokeskuksella ja muualla Turussa olevilla hätämajoituspaikoilla?

Pansion vastaanottokeskus on pysyvissä tiloissa toimiva yksikkö, hätämajoitusyksiköt taas ovat tilapäisissä tiloissa toimivia hätämajoitusratkaisuja, joista asukkaita siirretään eteenpäin sitä mukaa, kun varsinaisia pysyvämpiä vastaanottoyksiköitä saadaan perustettua. Hätämajoitustiloista voidaan luopua siinä vaiheessa, kun asukaspaikkoja varsinaisissa vastaanottokeskuksissa riittää kaikilla turvapaikanhakijoille.

Vastaanottokeskuksissa asuu ulkomaalaisia, jotka ovat tulleet Suomeen ja hakeneet turvapaikkaa poliisilta tai rajaviranomaisilta. Vastaanottopalvelut järjestetään Turussa SPR:n toimesta turvapaikkahakemuksen käsittelyn ajaksi. Turussa on tällä hetkellä yksi virallinen vastaanottokeskus, joka sijaitsee Pansiossa. Paikkoja on 225 henkilölle.

Turussa toimiva vastaanottokeskus sekä useimmat hätämajoituspaikat ovat Suomen Punaisen Ristin ylläpitämiä. Majoitustiloja tarjoavat myös yksityiset toimijat.

Minkälainen lasku Turulle syntyy?

Valtio maksaa kaikki vastaanottokeskuksen kulut. Kunta voi hakea valtiolta korvauksia alkuvaiheen kotoutumispalveluiden järjestämisestä. Myös hätämajoitustiloista aiheutuneet kulut ja yläpidon maksaa valtio.

Mitä palveluja Turun kaupunki tarjoaa turvapaikanhakijoille?

Turvapaikanhakuprosessissa olevien henkilöiden palveluista vastaa vastaanottokeskus. Oleskeluluvan saaneiden alkuvaiheen ohjauksesta ja neuvonnasta sekä avohuollon sosiaalityön ja perusterveydenhuollon palveluista vastaa Turussa hyvinvointitoimialan alainen ulkomaalaistoimisto.

Muut toimialat tarjoavat lakien edellyttämiä palveluita kuten muillekin kuntalaisille siinä vaiheessa kun turvapaikanhakija on saanut oleskeluluvan.

Yleistietoa maahanmuuttoasioista:

Taustatietoa

Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen Piiri pyysi 1.9.2015 Turun kaupungilta apua hätämajoitustilojen järjestämiseksi Turun vastaanottokeskukseen saapuville turvapaikanhakijoille.

Turun kaupungin Kiinteistötoimiala on kartoittanut Varsinais-Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen Piiriltä saapuneen pyynnön jälkeen hätämajoitustilavaihtoehtoja. Kartoituksen perusteella mahdollisia vaihtoehtoja olivat Pernon koulu, Kastun koulu, Runosmäen koulu, Niuskalan huoltokoti, entinen retkeilymaja ja Mäntykoti.

Turun kaupunginhallitus päätti 7.9.2015, että kaikki kartoitetut vaihtoehdot ovat SPR:n käytettävissä ja että ne valmistellaan hätämajoitustiloiksi. Ensivaiheessa käyttöön otettiin syyskuun alkupuolella Pernon koulun ja entisen retkeilymajan tilat. Kaupunki luovuttanut tiloja SPR:lle sitä mukaa, kun SPR on niitä tarvinnut käyttöönsä. Koska tulijoiden määrä Suomeen on tasaantunut, niin hätämajoitustiloja ollaan vähitellen sulkemassa.

Koska maahanmuuttaja-asiat koskevat useita kaupungin toimialoja, on tarkoituksenmukaista, että maahanmuuttaja-asioiden koordinointi on vastuutettu yhteen paikaan. Turussa asiaa koordinoi konsernihallinnon kaupunkikehitysryhmä.