Turku Energia kehittää Skanssiin uudenlaista matalalämpötilaista kaukolämpöverkkoa, jonka avulla voidaan hyödyntää uusiutuvia energianlähteitä. Järjestelmällä on tarkoitus kehittää kaksisuuntaista ja avointa lämpökaupankäyntiä.

Alueelle on suunnitteilla muitakin älykkäitä energiapalveluja. Kaksisuuntainen kaukolämpöverkko mahdollistaa energian pientuotannossa syntyvän lämmön ostamisen ja uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäämisen lämmön tuotannossa.

Skanssin alueella on  tavoitteena tutkia ja kehittää myös erilaisia paikallisen lämmöntuotannon ratkaisuja kuten esimerkiksi maalämpöratkaisuja, energiapaaluja, aurinkokeräimiä, jäähdytyksen lauhdelämpöä ja lämmön varastointia. Turku Energia toimii hankkeessa tiiviissä yhteistyössä Skanssin alueella toimivan verkoston kanssa.

Skanssi on älykäs kaupunginosa

Skanssin alueelle suunnitellaan uutta älykästä ja ekologista kaupunginosaa noin 8 000 asukkaalle. Tavoitteena on tehdä asuinalueesta älykkään energiankäytön ja liikkumisen mallikaupunginosa.

Tuotantoon tarvitaan uudenlaisia teknisiä ratkaisuja.

Antto Kulla

– Uusiutuvan energian paikalliseen tuotantoon tarvitaan uudenlaisia teknisiä ratkaisuja, joiden avulla voidaan luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja vientituotteita suomalaiselle teknologiateollisuudelle, Turku Energian kehityspäällikkö Antto Kulla sanoo.

Turku Energian tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä 50 prosenttia kaikesta yhtiön hankkimasta ja tuottamasta energiasta on uusiutuvaa. Turun tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2040 mennessä. Kaupunkiseudun energiajärjestelmään kohdistuva kehitystyö on keskeinen osa tavoitteen saavuttamista.

Teksti: Marjo Mäkipää

Juttu on julkaistu Turkupostin numerossa 1/16. Asukaslehden aiemmat numerot ovat luettavissa verkossa.