Suomessa on kahdeksan kansallista kaupunkipuistoa. Ensimmäinen kaupunkipuisto perustettiin Hämeenlinnaan vuonna 2001. Puistot ovat kuitenkin edelleen melko tuntemattomia. Tunnettuutta lisätäkseen ja toimintaa tehostaakseen kansalliset kaupunkipuistot järjestäytyivät helmikuussa.

Kansalliset kaupunkipuistot ovat laajoja ja kansallisesti merkittäviä puistokokonaisuuksia. Niiden tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä eheänä kokonaisuutena.

Verkoston ohjausryhmälle puheenjohtaja Turusta

Verkoston ohjausryhmässä on yksi jäsen kustakin kansallisen kaupunkipuiston kaupungista. Puheenjohtajaksi valittiin ylläpitopäällikkö Mari Helin Turun kaupungilta. Sihteerinä toimii viheraluesuunnittelija Susanna Lappalainen Hämeenlinnan kaupungilta. Järjestäytymisen tarkoituksena on tehostaa yhteistyötä valtakunnallisesti.

Ohjausryhmä päättää mm. yhdessä edistettävistä teemoista ja mahdollisista yhteishankkeista. Lisäksi ohjausryhmä valmistelee vuosittain järjestettävän valtakunnallisen verkostotapaamisen ohjelmasisältöä.

Uusia kansallisia kaupunkipuistoja

Olemassa olevien kansallisten kaupunkipuistojen lisäksi moni kaupunki selvittää parhaillaan mahdollisuuksia perustaa kansallinen kaupunkipuisto. Valmistelutyötä tehdään esimerkiksi Kokkolan, Tampereen, Seinäjoen, Kuopion, Tuusulan ja Järvenpään kaupungeissa.  Hakemuksen puiston perustamisesta tekee kaupunki. Perustamisesta päättää ympäristöministeriö.

Valtakunnallinen Vihervuosi 2016

Vuosi 2016 on valtakunnallinen Vihervuosi. Viidennen Vihervuoden pääteemana on Kestävä suomalainen maisema. Ensimmäisen kerran valtakunnallista Vihervuotta vietettiin vuonna 1985. Kansalliset kaupunkipuistot ovat vahvasti mukana järjestämässä Vihervuoteen liittyviä tapahtumia.

Kahdeksan kansallista kaupunkipuistoa (pdf)