Kastun koulu on päätetty purkaa ja tilalle rakennetaan päiväkoti. Rakennus on ollut tyhjillään kesästä 2015 lähtien.

Vuonna 1970 rakennetun Kastun koulun toiminta päättyi 2015 rakennuksen sisäilmaongelmaepäilyjen takia ja rakennus on nyt tyhjillään. Koulun ottaminen uudelleen pysyvään käyttöön olisi vaatinut mittavat rakenteelliset remontit ja tekniikan uudistamisen. Osaa rakennuksesta tarjottiin käytettäväksi väliaikaisena turvapaikanhakijoiden hätämajoitustilana, mutta siitä luovuttiin koska hätämajoituksen tarve on vähentynyt.

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta päätti 28.10.2015 laittaa Kastun koulukiinteistön myyntiin kaksivaiheisella myyntimenettelyllä. Kohteen kehittämisestä ja ostamisesta saatiin avoimen myynnin kautta kaksi ilmoittautumista. Johtokunta päätti 16.2.2016 valita toisen ilmoittautuneen eli Prestobella Oy:n, kiinteistön kehittämisen kumppaniksi. Prestobella Oy:n yhdessä LPR-arkkitehdit Oy:n kanssa esittämässä ideasuunnitelmassa purettavan Kastun koulurakennuksen paikalle toteutetaan TVT Asunnot Oy -konsernin omistukseen tuleva Raunistulan uusi päiväkoti.

Koulurakennus halutaan purkaa nopealla aikataululla, koska siihen on kohdistunut ilkivaltaa, ja jotta uusi päiväkoti pystytään rakentamaan mahdollisimman pian.

Turun museokeskukselta on pyydetty lausuntoa Kastun koulun kulttuurihistoriallisesta arvosta. Lausunnossaan 11.11.2015 Museokeskus toteaa, että ”Kastun koululla on kulttuurihistoriallista merkitystä entisenä valtion oppikouluna, joka tulee säilyttää.”

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 23.3.

Kaupunginosa/Alue: