Läheisneuvonpito on yksi tapa etsiä ratkaisuja lapsia ja nuoria koskeviin huoliin. Neuvonpidossa lapsen perhe ja läheiset kokoontuvat keskustelemaan ja suunnittelemaan lapsen kasvun turvaamista yhdessä viranomaisten kanssa.

(Kuva: Punainen Risti Nuorten Turvatalo)

Aloitteen läheisneuvonpidon käynnistämiseksi voi tehdä lapsen tai nuoren huoltaja tai sosiaalityöntekijä. Neuvonpidosta sovitaan allekirjoittamalla toimeksiantosopimus. Samalla sovitaan neuvonpidossa käsiteltävät asiat ja keitä viranomaisia kutsutaan mukaan. Neuvonpidon tavoitteena on saada aikaan suunnitelma lapsen tai nuoren auttamiseksi.

Lapsen ja nuoren ääni kuuluviin

Neuvonpitoa ohjaa puolueeton koollekutsuja, joka tapaa perheen vähintään kaksi kertaa. Läheisneuvonpitokokouksia on kolme: ensimmäisessä tapaamisessa viranomaiset kertovat, miten he ovat lasta tai nuorta ja hänen perhettään tukeneet, mikä perheen tilanteessa huolestuttaa ja mitkä asiat pitäisi ratkaista. Toisessa tapaamisessa käydään läheisten keskinäistä neuvonpitoa, jossa lapsella tai nuorella on mukana läheinen, mutta perheen ulkopuolinen ihminen pitämässä huolta, että lapsen tarpeet nousevat etusijalle. Kolmannessa tapaamisessa perhe ja läheiset esittelevät yksimielisen suunnitelmansa viranomaisille ja koollekutsujalle. Tapaamisen lopuksi sovitaan, miten suunnitelmaa seurataan ja milloin seurantakokous pidetään.

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala tilaa läheisneuvonpidon Punaisen Ristin Nuorten Turvatalolta. Turvatalo tarjoaa tukea 12-19 –vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen. Palvelut ovat perheille maksuttomia.

Lisätietoa asiasta: