Vuonna 2016 Turun kaupunki käynnistää neljä mittavaa kaupunkistrategiasta johdettua kärkihanketta. Turun kaupunginhallitus päätti 25.4.2016 että kärkihankkeista ensimmäisenä käynnistetään Kupittaan alueen Kampus ja tiedepuisto.

Vuonna 2016 Turun kaupunki käynnistää neljä mittavaa kaupunkistrategiasta johdettua kärkihanketta. Turun kaupunginhallitus päätti 25.4.2016 että kärkihankkeista ensimmäisenä käynnistetään Kupittaan alueen Kampus ja tiedepuisto. Muut kärkihankkeet ovat keskustan kehittäminen, palveluohjauksen uudistaminen sekä kaupungin palvelujen digitalisointi.

Turun Yliopiston, Åbo Akademin ja lähitulevaisuudessa myös Turun Ammattikorkeakoulun kaikki keskeiset opetuskampukset sijaitsevat poikkeuksellisen tiiviillä alueella ja kiinteästi kaupungin ytimen tuntumassa. Samalla alueella sijaitsee myös Turun tiedepuisto kaupungin merkittävimpänä toimistorakennusten keskittymänä sekä Yliopistollisen keskussairaalan toiminnot.

Kärkihankkeeksi Kampus ja tiedepuisto on nostettu siksi, että kokonaisvaltaisen kaupunkikehityksen hyväksi tarvitaan poikkeuksellisen monialaista strategista johtamista ja koordinointia. Erityisesti tarkoituksena on kytkeä yhteen fyysisen ja toiminnallisen ympäristön kehittäminen. Hankkeeseen on tärkeä kytkeä monipuolisesti myös korkeakoulu- ja yritysmaailma.

Turun Kampus ja tiedepuisto -hankeen tavoitteena on korkeatasoinen alueen maankäytön, asumisen, rakentamisen ja liikenteen suunnittelu sekä toteutus. Keskeinen elementti on alueen logistinen saavutettavuus – erityisesti tunnin juna -hanke, jolla kampus- ja tiedepuistoalue kytkeytyy vahvasti pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueeseen. Kokonaisuudella vahvistetaan samanaikaisesti vetovoimaista kaupungin kasvua ja kaupunkiympäristöä sekä älykästä kaupungin palvelukanavien kehittämistä.

Haussa mallisuorituksia ja ketteryyttä

Kaikilta osin hankkeessa haetaan yhdessä tekemisen ja kumppanuuden mallisuorituksia. Korostettavina ominaisuuksina pidetään kokeilumyönteisyyttä sekä ketteryyttä. Kärkihanke tuleekin pitää kooltaan hallittavana eikä siitä saa kasvattaa yksityiskohtiin ulottuvaa pakettia, joka tukahduttaa ketteryyden. Myös tavoitteet konkretisoidaan yhdessä toimijoiden ja osallisten kanssa.

Kärkihankkeen menestymistä tulevat osoittamaan alueelle kohdistuvat investoinnit, hankkeen avulla kehittyvä liiketoiminta ja syntyvät työpaikat sekä alue-brändin kansallinen ja kansainvälinen tunnistettavuus. Kärkihankkeen hankejohtajana toimii kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen ja hankkeesta vastaa Turun kaupungin Kaupunkikehitysryhmä.