Matalalämpöasfaltin käyttö on yksi konkreettinen toimenpide, jolla edistetään Turun tavoitetta olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2040 mennessä. Älykäs ja ympäristöystävällinen Skanssin kaupunginosa toimii edelläkävijänä kestävän kehityksen ratkaisuissa.

Kestävä Turku

  • Turun Ilmasto- ja ympäristöohjelman toimenpiteiden tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2040 mennessä.
  • Ohjelmassa Turku on sitoutunut muun muassa parantamaan kaupungin toimintojen energiatehokkuutta.

Lue lisää kestävän kehityksen Turusta

Turun kaupunki toteuttaa Skanssin kaava-alueen asfaltit normaalia vähäpäästöisemmillä matalalämpöasfalteilla. Matalalämpöasfaltit valmistetaan ja levitetään normaaliasfaltteja alhaisemmassa lämpötilassa. Alhaisempi lämmitystarve säästää lämmitysenergiaa, joka tuotetaan nykyisin pääosin polttoöljyllä asfalttiasemilla. Menetelmällä voidaan saavuttaa noin 25–30 % vähennykset hiilidioksidipäästöissä.

Laadukkaasti toteutettuna matalalämpöasfaltin muut ominaisuudet ovat samat kuin normaaliasfaltilla. Matalalämpöasfaltti on tällä hetkellä 10–20 % normaaliasfalttia kalliimpaa. Käytön yleistyessä hinta todennäköisesti laskee jopa alle nykyisin yleisesti käytettyjen asfalttien hintojen.

Vähäpäästöinen asfalttivalinta toteuttaa osaltaan Turun kaupungin strategista tavoitetta olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2040 mennessä. Aloittamalla matalalämpöasfalttien käytön kadunrakennuskohteissaan Turku toimii suunnannäyttäjänä myös muille. Tuotteen käytön lisääminen Varsinais-Suomen alueella ohjaa asfalttitoimittajia panostamaan vähäpäästöisempään tuotantoon.

Skanssin kaupunginosan kehittäminen saa 6Aika-rahoitusta osana Turun kaupungin Avoimet innovaatioalustat -kärkihanketta.

Havainnekuva: Näkymä Skanssin Vallikadulta. LEMMETTI arkkitehdit

Kaupunginosa/Alue: