Turun kampuksen ja tiedepuiston suunnittelutilaisuus järjestettiin ICT-talolla torstaina 16.6. Läsnä oli kymmeniä osallistujia niin korkeakoulujen, kaupungin kuin yritysten puolesta.

Turun kampus ja tiedepuisto on Turun kaupunkikehittämisen kärkihanke, jonka tavoitteena on luoda Turun keskustan tuntumaan helposti saavutettava osaamiskeskus, jossa alueen korkeakoulut ja yritykset toimivat yhteistyössä koko alueen hyväksi.

Suunnittelutilaisuuteen osallistuivat myös kolmen korkeakoulun opiskelijakunnan – Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY), Åbo Akademi Studentkårin (ÅAS) ja Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (TUO) – hallitusten puheenjohtajat. Yhteensä 30 000 korkeakouluopiskelijaa edustavat puheenjohtajat kiittelivät sitä, että myös opiskelijoiden ääni otetaan huomioon jo suunnittelussa.

– On todella hyvä, että kaikki opiskelijakunnat on kutsuttu mukaan yhteistyöhön. Toivomme sen jatkuvan, että Turun kaupunki kuulee opiskelijoiden mielipiteitä, ÅAS:n Anton Norrback summaa vaikutusmahdollisuuksia.

Hanke palvelee niin opiskelijoiden kuin yritysten osaamista

Uudella kampusalueella haetaan entistä saumattomampaa vuorovaikutusta korkeakoulujen ja yritysten välille. Turun ammattikorkeakoulu ja Turun kaupungin tarjoamia yrityspalveluita on jo alkanut keskittyä alueelle.

– Voisimme täällä saada juostavammaksi rajaa opiskelun ja työnteon välillä. Tällaisissa luontevissa tilanteissa syntyy innovaatioita, jotka palvelevat koko aluetta ja kaupunkia, TYYn Riina Lumme pohtii.

TUOn Tuomas Kivimäki muistuttaa, että yhteistyötä ei synny pelkästään korkeakoulujen ja työelämän vaan myös korkeakoulujen itsensä välille.

– Fyysisten opiskelutilojen keskittyminen ja korkeakoulujen välisen yhteistyön lisääntyminen tuo sen, että me opiskelijat pystymme aidosti opiskelemaan ristiin korkeakoulujen välillä. Se luo opiskelijoille osaamisen yksilöitymistä sekä korkeakouluille aiempaa parempaa tutkimus- ja kehitystyötä, Kivimäki arvioi.

Kampus ja tiedepuisto on yksi neljästä kaupunkikehittämisen kärkihankkeesta Turussa, ja se käynnistetään hankkeista ensimmäisenä. Muut hankkeet ovat keskusta-alueen kehittäminen, digitaalisten palveluiden kehittäminen ja palveluohjauksen kehittäminen.

Kaupunginosa/Alue: