Turku antaa ensimmäisenä suomalaiskuntana verkkopalvelunsa avoimen lähdekoodin yhteiseen käyttöön alkuperäisellä lisenssillä. Sovelluksen kehittäjät luovuttavat vastaavasti oman kehitystyönsä tulokset avoimen lähdekoodin lisenssillä. Koodin avaaminen on jo herättänyt kiinnostusta myös muissa kunnissa. Tavoitteena on, että koodi avataan vuodenvaihteeseen mennessä.

Avoimesti kehittämisen tuotoksia jakamalla kunnat mahdollistavat digitaaliseen kehittämiseen liittyvät tavoitteet kustannustehokkaasti ja asiakkaalle yhtenäisin tavoin. Turku.fi hyödyntää lukuisia Drupal-yhteisön luomia moduuleita, joten on luonnollista, että tehty työ annetaan kaikkien hyödynnettäväksi.

– Turun kaupungin vuosi sitten avaama sivusto toteutettiin ainutlaatuisella monitoimittajamallilla ja avoimeen lähdekoodiin perustuvalla Drupal-järjestelmällä, joka tarjoaa lisenssimaksuttoman sekä toimittaja-riippumattoman ohjelmistovaihtoehdon. Ketterästi kehittämällä yhdessä asiakkaiden kanssa toiminnallisuudet voidaan rakentaa käyttäjien tarpeita parhaiten palvelevaksi, johtaja Tuomas Heikkinen kertoo.

– Kaupungin palvelutuotannon kehittämisen ja monikanavaisen asiakaspalvelun keskeisenä osana on asukkaan oikeus ja mahdollisuus toimia itsenäisesti digitaalisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Turun kaupunkistrategian mukaisesti Turun palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja kattavasti saatavilla digitaalisesti, jatkaa Heikkinen.

Monikanavaisen asiakaspalvelun keskeisenä osana on asukkaan oikeus ja mahdollisuus toimia itsenäisesti digitaalisesti ajasta ja paikasta riippumatta.

Tuomas Heikkinen

Digipalvelujen tarjoaminen on strateginen valinta

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategiassa 2014 linjataan, että digitaalinen palvelukanava tulee tehdä asiakkaalle houkuttelevimmaksi vaihtoehdoksi. Lisäksi viranomaisten tulee tukea asiakkaiden kykyä siirtyä digitaalisten palvelujen käyttöön niissä palveluissa ja tapauksissa, joissa se on mahdollista.

Kaikilla suurilla kunnilla on sama tavoite: digitaalisten palvelujen tuottaminen verkkopalveluun ja tiedon jakaminen yhtenäisesti. Niin sanotun KaPA-lain mukaisesti kunnat tulevat liittymään Kansallisen palveluarkkitehtuurin luomaan yhteen toimivaan digitaalisten palvelujen infrastruktuuriin.

Espoo ja Turku kehittävät integraatioalustaa yhdessä

Espoo ja Turku ovat mukana JUHTAn rahoittamassa Kuningas-projektissa, jossa luodaan integraatioalustan yhteinen hallintamalli suurille kaupungeille. Näitä tuotoksia pyritään jakamaan muiden käyttöön

– Espoo ja Turku kehittivät yhdessä ydintietorekisterien tietomallin ja integraatioalustan järjestelmien välisten tietojen välittämiseen kaikkien käyttöön. Integraatioalustan ansiosta kuntien palveluihin liittyvät tiedot löytyvät jatkossa keskitetysti yhdestä paikasta, Heikkinen kertoo.

– Yhteiskäyttöisen integraatioalustan ja Turku.fi:n ja tapahtumakalenterin lähdekoodin avaaminen on juuri sellaista yhteistyötä, jota kuntasektorille kaivataan lisää. Turku ja Espoo tekevät tässä esimerkillistä ja tärkeää työtä, joka hyödyttää erityisesti pieniä ja keskikokoisia kuntia, joilla on suuria kuntia vähemmän resursseja kehitystyöhön, sanoo Kunta-KaPA-toimiston vetäjä Tommi Karttaavi Kuntaliitosta.

Digitaalisten palvelujen kehittäminen -hanke (2016–2017) jatkaa samaa avointa linjaa, joka hyödyntää avoimia rajapintoja, tiedon jakamista ja liikkumista, jotta myös sisäisesti työn tekeminen tehostuu ja johtamisen tueksi saadaan helpommin ajantasaista tietoa.

Verkkopalvelun lähdekoodin avaaminen tulevana syksynä on ensimmäinen askel. Suomessa rakennetaan lähivuosien aikana runsaasti uusia digitaalisia palveluita ja Turku haluaa olla aktiivisesti kehittämisessä mukana.